Darllen y Byd: Llenyddiaeth ryngwladol i blant

Mercator, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â’r Cyngor Llyfrau fel rhan o raglen Eisteddfod AmGen 2020.

Panelwyr o bedwar ban byd yn trafod llyfrau i blant a phobl ifanc mewn ieithoedd eraill i'w cyfieithu i'r Gymraeg.

Darllen y Byd - Llenyddiaeth Ryngwladol i Blant yn y Gymraeg

Y Diweddaraf