Her Gyfieithu 2020 Translation Challenge

Gwyliwch enillwyr yr Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020 darllen eu cyfieithiadau buddugol o farddoniaeth y bardd Zafer Senocak. Gwyliwch hefyd y bardd yn darllen y dilyniant gwreiddiol yn yr Almaeneg.

Cynhaliwyd dathliad digidol ar gyfer yr enillwyr - gwyliwch y digwyddiad isod.

Geraint Wyn Parry o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn trosglwyddo Ffon yr Her Gyfieithu, a gerfiwyd gan Elis Gwyn, i Grug Muse, enillydd yr Her Gyfieithu 2020.

Zafer Şenocak ‘Nahaufnahmen’

Grug Muse ‘Craffu’

Eleoma Bodammer ‘Close ups’

Digwyddiad digidol Her Gyfieithu 2020 Translation Challenge event

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn cyflwyno Ffon yr Her Gyfieithu i Grug Muse yng Nghricieth

Y Diweddaraf