Ffair Lyfrau Llundain 2019

Ein panel trafodaeth “A Different Window onto the World: Indigenous Language Literature, Identity and Translation in Scotland, Wales and Europe” gyda Caryl Lewis, Albert Forns, Carmel Jaio a Aonghas McNeacail. Elin Haf Gruffydd Jones yn cadeirio.

Y Diweddaraf