Lansiad Taliesin: Y Daith, Awst 2011

Lansiad rhifyn yr haf o Taliesin ar thema Y Daith, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Awst 2011. Sioned Puw Rowlands o'r Gyfnewidfa yn holi dau gyfranwr: Ned Thomas a Guto Dafydd

Y Diweddaraf