Cyhoeddi enillydd 'Translation Challenge' 2019

Ar 25ain o Fai, cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng Ngŵyl y Gelli er mwyn cyhoeddi enillydd 'Translation Challenge' 2019.

Yr her eleni oedd cyfieithu tair cerdd gan y bardd Pwyleg cyfoes, Wioletta Greg. Enillydd yr her oedd Paul Kaye.

Gwnaeth beirniad yr her, Antonia Lloyd-Jones, rhoi cyflwyniad o'r bardd a'i gwaith cyn cyhoeddi'r enillydd a darllen o'r cerddi gwreiddiol ym Mhwyleg yna eu cyfieithiadau yn Saesneg.

 

Y Diweddaraf