Y Fferyllfa Eiriau gan Morten Sondergaard.

Comisiynodd y Gyfnewidfa'r bardd Twm Morys i gyfieithu Wordpharmacy gan Morten Sondergaard i'r Gymraeg, fel rhan o weithdy cyfieithu a gynhaliwyd ganddom yn ystod Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru, Hydref 2012. Gellir prynu'r bocsys unai yn Gymraeg neu Saesneg trwy penralltbooks@gmail.com

Y Diweddaraf