Cardiau post

O dro i dro mi fyddwn yn ychwanegu yma'r cardiau post sydd wedi ein cyrraedd gan awduron ar daith.

Cerdyn Post o Ganada

Fis Hydref teithiodd Siân Northey i ŵyl IFOA (International Festival of Authors) yn Toronto, Canada. Bu Siân yn darllen ei gwaith mewn digwyddiad arbennig dan y teitl ‘Around the World’ ble bu awduron o dri chyfandir a naw gwlad yn trafod eu gwaith.  Cefnogwyd ei hymweliad gan y Cyngor ...mwy

Cerdyn Post o Wlad Pwyl

Detholwyd Llŷr Gwyn Lewis fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017.  Darllenwch ei gerdyn post o ŴYL Stacja Literatura 22 yng Ngwlad Pwyl.

‘Mes evolucionejam atpakal’, medd llinell o gerdd un o feirdd Latfia y ces gyfarfod â nhw yn Riga. A sut mae cyfieithu hynny? ‘Rydan ni’n esblygu ...mwy

Y Diweddaraf