Cardiau post

O dro i dro mi fyddwn yn ychwanegu yma'r cardiau post sydd wedi ein cyrraedd gan awduron ar daith.

Cerdd o Kerala

Bu'r bardd a'r awdur Sian Northey yn cymryd rhan mewn gweithdy cyfieithu yn Kerala, India fis Mawrth.  Trefnwyd y gweithdy gan ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau.  Darllenwch gerdd newydd a ddaeth i fod drwy'r gweithdy yma.

Yr Ewropead Cyntaf

’Dach chi’n gwbod sut ...mwy

Cerdyn Post o Ganada

Fis Hydref teithiodd Siân Northey i ŵyl IFOA (International Festival of Authors) yn Toronto, Canada. Bu Siân yn darllen ei gwaith mewn digwyddiad arbennig dan y teitl ‘Around the World’ ble bu awduron o dri chyfandir a naw gwlad yn trafod eu gwaith.  Cefnogwyd ei hymweliad gan y Cyngor ...mwy

Y Diweddaraf