Cardiau post

O dro i dro mi fyddwn yn ychwanegu yma'r cardiau post sydd wedi ein cyrraedd gan awduron ar daith.

Cerdyn Post o Farcelona

Postcard from Barcelona | Cerdyn Post o Farcelona

Detholwyd Llŷr Gwyn Lewis fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017.  Darllenwch ei gerdyn post o Ŵyl lenyddol Kosmopolis a gynhaliwyd ym Marcelona rhwng 22-26 Mawrth 2017.

 

Braf ar un lefel; ydi deall nad oes fawr o ots gan weddill Ewrop ein bod ar fin gadael yr UE.  Maen nhw’n ...mwy

Cerdyn Post arall o Kiel

A ninnau yn ei chanol hi, mae'n hawdd anghofio weithiau mai ar y cyrion rydym ni mewn gwirionedd. Diolch felly am gyfle i ddod â Chymru'n ôl fesul sgwrs, paned a photelaid i ganol cyfnewid amlieithog Ewrop - a'r Saesneg yn golomen o ail iaith rhyngom i gyd. Gyda chofion cynnes, Llŷr ...mwy

Y Diweddaraf