Cardiau post

O dro i dro mi fyddwn yn ychwanegu yma'r cardiau post sydd wedi ein cyrraedd gan awduron ar daith.

Cerdyn Post o Wlad Pwyl

Detholwyd Llŷr Gwyn Lewis fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017.  Darllenwch ei gerdyn post o ŴYL Stacja Literatura 22 yng Ngwlad Pwyl.

‘Mes evolucionejam atpakal’, medd llinell o gerdd un o feirdd Latfia y ces gyfarfod â nhw yn Riga. A sut mae cyfieithu hynny? ‘Rydan ni’n esblygu ...mwy

Cerdyn Post o Farcelona

Postcard from Barcelona | Cerdyn Post o Farcelona

Detholwyd Llŷr Gwyn Lewis fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017.  Darllenwch ei gerdyn post o Ŵyl lenyddol Kosmopolis a gynhaliwyd ym Marcelona rhwng 22-26 Mawrth 2017.

 

Braf ar un lefel; ydi deall nad oes fawr o ots gan weddill Ewrop ein bod ar fin gadael yr UE.  Maen nhw’n ...mwy

Y Diweddaraf