Cardiau post

O dro i dro mi fyddwn yn ychwanegu yma'r cardiau post sydd wedi ein cyrraedd gan awduron ar daith.

Cerdyn Post arall o Kiel

A ninnau yn ei chanol hi, mae'n hawdd anghofio weithiau mai ar y cyrion rydym ni mewn gwirionedd. Diolch felly am gyfle i ddod â Chymru'n ôl fesul sgwrs, paned a photelaid i ganol cyfnewid amlieithog Ewrop - a'r Saesneg yn golomen o ail iaith rhyngom i gyd. Gyda chofion cynnes, Llŷr ...mwy

Cerdyn Post o Kiel

Braf cwrdd ag awduron a chyhoeddwyr o bob rhan o Ewrop yn Kiel - wedi cael y llun difyr yma gan Lene o wasg Milik yn Greenland. Lefi Gruffudd, Y Lolfa

Y Diweddaraf