< Yn ôl i'r cardiau post

A Postcard from Patagonia

Karen Owen yn anfon cerdd o ddiolchgarwch at Luned Gonzalez. Ysgrifenwyd y gerdd ar y cyd gan Karen a Mererid Hopwood ar eu taith gyfieithu yn y car ar draws y Paith dan arweiniad Jorge Fondebrider. Bu Luned Gonzalez yn gwbl ganolog i drefniadau'r daith ym Mhatagonia. Darllenwch ymhellach am Anghofio Chatwin a Chadwyn Awduron Cymru-America Ladin yn ein hadran newyddion.

CYWYDD DIOLCH I LUNED GONZALEZ

Anturio hwnt i hiraeth
tua’r haul yw cyrraedd traeth;
antur oes i drechu trai
am mai antur yw mintai.

Mae eisiau rhyw Fimosa
i ddod fel y fintai dda
ym mhob oes; dyma yw bod
a’n hen erfyn anorfod.

Ar bob bwrdd, rhaid cael gwir ben,
un all lywio yn llawen,
un ddeil o hyd, yn ddi-lol,
yn hen fyd y dyfodol.

Luned yw cof y glanio,
hi biau’r wên wrth fwrdd bro,
hi biau’r iaith yn ei brat,
y swatio agos-atat.

Daw i alw'r hen deulu
heddiw, ddoe, at deisen ddu,
hi yw Mam Dyffryn Camwy,
y te a’r mate a mwy.

Luned sy’n cynnal heniaith
a geiriau pur gwŷr y Paith,
ac yma yn y Gaiman
hi yw eco Gaucho’r gân.

Yn ein gwledd, ein gwyn a’n glas,
mae’i henw yn gymwynas;
down yn ôl i’r aelwyd nes
ac inni’n sail, Gonzalez.

Karen Owen a Mererid Hopwood
Gaiman, Patagonia
Awst 31, 2013

Y Diweddaraf