< Yn ôl i'r cardiau post

Cerdyn post o'r Salon du Livre

Ar fy ffordd i gyfarfod cyhoeddwr o Cairo sydd wedi bod yn darllen The Last Hundred Days gan Patrick McGuinness yr oeddwn yn yn y Salon du Livre bore ma pan sylwais ar y cyfieithiad Ffrangeg o The Claude Glass gan Tom Bullough yn sefyll yn dalog ymysg cynigion Calmann-Lévy. Pa rai eraill o'n hawduron sydd ar werth yn y Salon du Livre? Cewch gip yn ein galeri.

Tynais lun hefyd o lyfrau Lee Seung-U wrth basio stondin un o'n hoff gyhoeddwyr yn y Gyfnewidfa, sef Zulma. Dyma gyhoeddwr y cyfieithiadau Ffrangeg o'i waith. Dyma restr gyhoeddi gwirioneddol ryngwladol, ac mae'r gofal arbennig maent yn ei roi i bob un o'u llyfrau, a hefyd i'r diwyg, yn gysur. Deuthum adref gyda La vie revée des plantes, ar ôl gwerthfawrogi y profiad anarferol o ddarganfod bywyd yn Korea wrth ddarllen Ici comme ailleurs. Ceir un cyfieithiad Saesneg o waith Seung-U gan wasg Peter Owen, sef The Reverse Side of Life.

Ceir mwy o wybodaeth yn ein hadran ddigwyddiadau am ein noson arbennig gyda Lee Seung-U a Francesca Rhydderch ar yr 11eg o Ebrill. Meddai Zulma am ei waith: "Majeur et unique dans la littérature coréenne contemporaine, sa voix est celle de l'intranquillité."

Sioned

Y Diweddaraf