< Yn ôl i'r cardiau post

Cerdyn Post arall o Kiel

A ninnau yn ei chanol hi, mae'n hawdd anghofio weithiau mai ar y cyrion rydym ni mewn gwirionedd. Diolch felly am gyfle i ddod â Chymru'n ôl fesul sgwrs, paned a photelaid i ganol cyfnewid amlieithog Ewrop - a'r Saesneg yn golomen o ail iaith rhyngom i gyd. Gyda chofion cynnes, Llŷr Gwyn Lewis a Lefi Gruffudd.

Y Diweddaraf