< Yn ôl i'r cardiau post

Cerdd o Kerala

Bu'r bardd a'r awdur Sian Northey yn cymryd rhan mewn gweithdy cyfieithu yn Kerala, India fis Mawrth.  Trefnwyd y gweithdy gan ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau.  Darllenwch gerdd newydd a ddaeth i fod drwy'r gweithdy yma.

Yr Ewropead Cyntaf

’Dach chi’n gwbod sut mae hi:
criw fu’n cydweithio,
yn yfad cwrw, byta cyri,
ddiwadd nos,
a gwraig un ohonom yn ffonio.
Mae Raman yn pasio’r ffôn i mi.
Dw i ddim yn ei hadnabod,
wn i ddim ei henw,
ond dw i’n cofio iddo ddweud ei bod hithau’n fardd,
fel yntau.
Ymbalfalwn o bopty’n hacenion
yn yr iaith sy’n clymu’r cyfandiroedd.
‘Titha’n sgwennu?’ meddwn.
‘Rhyw fanion bethau dibwys,’ atebodd,
yn union fel y byddwn innau wedi’i ddweud.
Dychwelais y ffôn i’w gŵr.
Dywedodd Raman rywbeth wrthi:
efallai iddo dyngu cariad hyd dragwyddoldeb,
efallai iddo addo prynu’r iogwrt da wrth basio’r siop.
Yna trodd ataf i.
‘Chdi,’ meddai, ‘yw’r Ewropead cyntaf
iddi siarad ag o erioed.’
Ac am eiliad,
rhwng y platiau budron a’r gwydrau gweigion,
bodolai hanes amgen, lle mae’r cyswllt cyntaf un
oedd dwy wraig,
un, o bosib, braidd yn chwil,
yn bod yn ddiymhongar
am eu cerddi.

Y Diweddaraf