< Yn ôl i'r cardiau post

Cerdyn Post o Wlad Pwyl

Detholwyd Llŷr Gwyn Lewis fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017.  Darllenwch ei gerdyn post o ŴYL Stacja Literatura 22 yng Ngwlad Pwyl.

‘Mes evolucionejam atpakal’, medd llinell o gerdd un o feirdd Latfia y ces gyfarfod â nhw yn Riga. A sut mae cyfieithu hynny? ‘Rydan ni’n esblygu am ‘nôl’, efallai. Ar y cyfryngau gartref dyma nhw’n dangos clipiau o Gymry ifanc yn credu mai ‘esblygu am ‘nôl’ ydy ystyr y gair ‘devolution’. Ydyn nhw’n nes at y gwir nag a wyddan nhw? Yng Ngwlad Pwyl mae’r ŵyl yn llawn ebychiadau o bryder am y naid tua’r dde mae’r wlad wrthi’n ei chymryd – camau enbyd am ‘nôl, mi feddyliech. A Jacob Rees-Mogg yn llenwi’n sgriniau ninnau gartref, yn atsain o gam i’r un cyfeiriad. Diolch byth felly am y gornel hon o’r wlad, yn Stronie Śląskie, lle daw beirdd ac anarchwyr ynghyd i drafod llên, a ffyrdd o newid pethau, ac yfed llaeth mwnci merwinol o gryf; diolch byth am Riga, lle mae’r wlad yn ifanc ac eto’n hen, yn hyderus ynddi’i hun a’i chelfyddyd, ac yn mynnu siarad ei hiaith ei hun; am gael cyfarfod yr Albanwyr sy’n ddyfeisgar o hyd yn eu ffyrdd o wneud i bethau ddigwydd – a diolch am gael dod nôl i Gymru a’r syniadau hyn i gyd yn berwi yn fy mhen, ugain mlynedd ar ôl i ninnau esblygu, ryw chydig gamau, yn ein blaenau.

Llŷr Gwyn Lewis

Y Diweddaraf