Newyddion

Winner of the 2018 Her Gyfieithu (Translation Challenge) Announced

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2018

Cyhoeddwyd mai Llewelyn Hopwood yw enillydd Her Gyfieithu 2018 Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru.

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ond bellach yn fyfyriwr ieithoedd modern yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, mae Llewelyn Hopwood yn derbyn gwobr o £100 yn rhodd gan Mercator Rhyngwladol a ...mwy

Kathak Cynghanedd un dawnsiwr – dau fardd – tri chartref – pedair iaith

Sut mae esgor ar air? O ble mae symudiadau’n tarddu? A fedrai’r ddau beth ddod ynghyd i greu ffurf sydd wedi ei gwreiddio mewn traddodiad ond sydd, ar yr un pryd, yn medru ei hail-greu ei hun yn ddi-ben-draw?
 
Fe gyfarfu Eurig Salisbury a Sampurna Chattarji am y tro cyntaf mewn ...mwy

Bad Ideas \ Chemicals gan Lloyd Markham ar restr fer Gwobr Betty Trask 2018

Mae Bad Ideas \ Chemicals (Parthian Books) gan Lloyd Markham ar restr fer Gwobr Betty Trask 2018.

Cyflwynir Gwobr Betty Trask i nofel gyntaf gan awdur o dan 35 oed. Mae enillwyr y gorffennol yn cynnwys Zadie Smith, David Szalay, Hari Kunzru a Sarah Waters.  Mae’r wobr yn ...mwy

Her Gyfieithu 2018

Bob blwyddyn mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn cydweithio gyda Wales PEN Cymru a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru i gynnal yr Her Gyfieithu a osodir i geisio ysgogi a meithrin cyfieithu creadigol a llenyddol i’r Gymraeg.  Cefnogir yr her eleni hefyd gan gylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar ...mwy