Newyddion

Translation challenge winner announced

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2017

Am y tro cyntaf erioed, mae gwaith gan un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg.

Barddoniaeth Nâzim Hikmet oedd testun gosod Her Gyfieithu 2017, sy’n cael ei threfnu gan Gyfnewidfa Lên Cymru, rhan o Sefydliad Mercator Prifysgol Aberystwyth, mewn ...mwy

Seremoni wobrwyo Her Gyfieithu 2017

Cyhoeddir enw enillydd Her Gyfieithu 2017 mewn digwyddiad gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru ar stondin Prifysgol Aberystwyth, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, ddydd Iau,10 Awst 2017 am 3:00yh.

Yr her eleni oedd cyfieithu gwaith Nâzım Hikmet (1902–1963), un o feirdd ...mwy

The Old Red Tongue – Cyhoeddi detholiad newydd o lenyddiaeth Gymraeg

Cyhoeddwyd The Old Red Tongue detholiad o dros 300 o destunau - yn gerddi, dramâu, hunangofiannau, ysgrifau, detholion o nofelau byrion a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith o’r canol oesoedd, sylwadaeth ddiwinyddol a gwleidyddol gan dros ddau gant o awduron, ...mwy

Cyhoeddi enw enillydd Her Gyfieithu 2017 yng Ngŵyl y Gelli

Cyhoeddwyd mai Dr Şebnem Susam-Saraeva, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caeredin yw enillydd cystadleuaeth Her Gyfieithu 2017 (Saesneg) mewn digwyddiad Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli, gan dderbyn gwobr o £250.

Trefnir yr Her Gyfieithu gan Wales PEN ...mwy