Newyddion

Poems for Peace

Cerddi Heddwch

Cynhaliwyd digwyddiad arbennig, tairieithog, neithiwr (4 Gorffennaf 2021), gyda beirdd o Gymru ac o Wlad y Basg yn rhannu eu cerddi ar y thema heddwch.

Trefnwyd y digwyddiad gan Academi Heddwch Cymru ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, ar y cyd gyda Wales PEN Cymru, Euskal ...mwy

Literary Wales in Germany

Literary Wales in Germany:
Virtual Seminar for German publishers and literary translators

Monday, 28th of June 2021, 10:00 – 13:00 CET

The online seminar, co-ordinated by Wales Literature Exchange in collaboration with VdÜ and the British Council in Germany, will provide a ...mwy

Her Gyfieithu & Translation Challenge 2021

Mae’n bleser gennym gyhoeddi dwy gystadleuaeth gyfieithu: yr Her Gyfieithu a’r Translation Challenge.

Mae’r gystadleuaeth eleni yn canolbwyntio ar y rhanbarth Arabaidd ac yn tynnu sylw at ei hamlieithrwydd. Y ddau fardd y mae eu gwaith i’w cyfieithu yw Asmaa Azaizeh o Balasteina ...mwy

Cyhoeddi enwau'r preswylwyr Ulysses’ Shelter am 2021

Fel rhan o raglen breswyl Ulysses' Shelter, dewiswyd y llenorion canlynol o Gymru i dreulio preswyliadau gyda phartneriaid y rhaglen yn 2021:

Mae Dylan Moore yn sylwebydd blaenllaw ar ddiwylliant a’r cyfryngau yng Nghymru ac ef yw golygydd the welsh agenda ar gyfer y ...mwy