Newyddion

Wales Literature Exchange Bookcase titles shortlisted for the Wales Book of the Year Award

Cyfrolau Silff Lyfrau’r Gyfnewidfa ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Detholwyd tair o gyfrolau Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru i restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017.

Cyflwynir Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 i’r gweithiau llenyddol gorau a gyhoeddwyd yn 2016 yn Gymraeg a Saesneg, a hynny mewn tri chategori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol-Greadigol. ...mwy

Cynan Jones yn fuddugol - Gwobr Stori Fer y BBC 2017

Stori fer o waith yr awdur o Geredigion, Cynan Jones, a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Gwobr Stori Fer y BBC 2017. 

Mae’n ennill gwobr o £15,000 am ei stori fer delynegol, ‘The Edge of the Shoal’, ac yn ôl un o feirniaid y gystadleuaeth eleni, yr awdur Jon McGregor: "Mae’n ...mwy

Gwasg Parthian yn ymweld a Ffeiriau Llyfrau Shanghai a Beijing

Roedd cynrychiolwyr o wasg Parthian, ymysg dirprwyaeth o Ewrop fu ar ymweliad a Ffair Lyfrau Shanghai a Beijing ddiwedd fis Awst.

Trefnwyd y daith gan ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau.  Y bwriad oedd cynnig rhaglen waith oedd yn cynnig mewnwelediad i'r ...mwy

Cynan Jones ar restr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2017

Mae’r awdur Cynan Jones wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2017.

Sefydlwyd y wobr yn 2005 er mwyn codi ymwybyddiaeth o ffurf y stori fer. Mae’r wobr gyntaf gwerth £15,000, a chaiff y pedwar awdur arall sydd ar y rhestr fer £600 yr un.

Dan gadeiryddiaeth y nofelydd ...mwy