Newyddion

Poetry Connections India/Wales

Cysylltiadau Barddonol India/Cymru

Mae deg bardd o India a Chymru yn cymryd rhan mewn prosiect cyfnewid a drefnir gan Lenyddiaeth Ar Draws Ffiniau a’u partneriaid, i nodi 70 mlynedd o India annibynnol. Mae’r prosiect cydweithredol wedi dod â hwy ynghyd i archwilio lleoliadau cartrefi ei gilydd a chreu gwaith newydd mewn ...mwy

Alys Conran yn darllen yng Ngwyl Prozas lasijumi, Latfia

Ymddangosodd yr awdur a’r bardd Alys Conran yng Ngŵyl Prozas lasijumi, Riga, Latfia dros y penwythnos.  Mae’r ŵyl, a gynhelir yn flynyddol ar ddechrau mis Rhagfyr, yn nodi pen-blwydd yr awdur Andreja Upīša.  Yn ystod yr ŵyl gwahoddwyd awduron o Latfia ac o wledydd eraill Ewrop yn ...mwy

Cyfieithiad o stori fer gan Caryl Lewis yn ymddangos yn y New Welsh Reader

Mae cyfieithiad o un o straeon byrion Caryl Lewis yn ymddangos yn y rhifyn diweddaraf o’r cylchgrawn llenyddol New Welsh Reader. (Gaeaf 2017)

Daw’r stori fer, ‘Y Llif’, o’r gyfrol Y Gwreiddyn (Y Lolfa, 2016), ac fe’i cyfieithwyd hi gan Gwen Davies. Detholwyd Y Gwreiddyn i Silff ...mwy

Ein Silff Lyfrau: Cyfweliad gyda Lloyd Markham

Bu’r Gyfnewidfa Lên yn cyfweld â Lloyd Markham, un o awduron ein silff lyfrau, am ei waith a’r dylanwadau arno, wrtho iddo baratoi i ail-lansio Bad Ideas \ Chemicals yng Nghaerdydd, ar 30 Tachwedd 2017. 

Beth wnaeth eich ysbrydoli chi i fod yn awdur, ac o ble y daw eich ...mwy