Newyddion

Autumn Bookcase 2019 announced at the Frankfurt Book Fair

Cyhoeddi Silff Lyfrau Hydref 2019 yn Ffair Lyfrau Frankfurt

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i'r Almaen ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt, a gynhelir rhwng 16 - 20 Hydref 2019. Norwy fydd y wlad wadd eleni. 

Yn ystod y ffair fe fyddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac asiantaethau ac ...mwy

Prosiect Ewrop Greadigol ULYSSES' SHELTER

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn lansio ULYSSES’ SHELTER’, sef prosiect a gefnogir gan Ewrop Greadigol/Creative Europe sydd yn cynnig cyfnodau preswyl i awduron a chyfieithwyr dan 40 o Gymru, Croatia, Gwlad Groeg, Serbia a Slofenia. Arweinir y prosiect gan sefydliad Sandorf ...mwy

Bookcase Focus: An interview with Llwyd Owen

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Llwyd Owen, about his writing and his influences.


1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

I was inspired to write my first novel by my experiences working as a ‘runner’ for a ...mwy

Cyfle i Gyfieithydd Llenyddol yng Nghynllun Mentora

 

Nawdd i Awduron: Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru nawr ar agor


Mae Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru 2020 ar agor yn awr i geisiadau gan awduron newydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Mentora 2020:
5.00 pm Dydd Mawrth 10 Medi 2019.
 

Rydym yn falch iawn o ...mwy