Newyddion

Wales Book of the Year 2019

Llyfr y Flwyddyn 2019

Cawsom noswaith gyffrous neithiwr yn Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ac roeddwn ni gyd yma yn y Gyfnewidfa yn falch iawn gweld sawl llenor sydd wedi eu cynnwys yn ein Silff Lyfrau dros y blynyddoedd yno.

Cyflwynir Gwobr Llyfr y Flwyddyn ...mwy

Cyhoeddi mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019!

Cyhoeddwyd mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019 yn nigwyddiad Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli ar y 25ain o Fai.

Mae Paul Kaye yn gweithio fel swyddog iaith yng Nghynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn y DU, yn Llundain, ac mae’n gyfrifol am wahanol fathau o ...mwy

Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, the Polish Cultural Institute ac O’r Pedwar Gwynt gyhoeddi’r Her Gyfieithu 2019.

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu a The ...mwy

Dathlu Canmlwyddiant Emyr Humphreys


Dathlodd Emyr Humphreys ei ben-blwydd yn 100 mlwydd oed yn Ebrill 2019. Fel awdur dros 20 o nofelau, casgliadau o straeon byrion a chyfrolau o gerddi, mae Emyr Humphreys wedi ennill nifer o wobrau llenyddol pwysig fel Gwobr Somerset Maugham, Gwobr Hawthornden, yn ogystal â Gwobr ...mwy