Newyddion

Bad Ideas \ Chemicals by Lloyd Markham shortlisted for the Betty Trask Award 2018

Bad Ideas \ Chemicals gan Lloyd Markham ar restr fer Gwobr Betty Trask 2018

Mae Bad Ideas \ Chemicals (Parthian Books) gan Lloyd Markham ar restr fer Gwobr Betty Trask 2018.

Cyflwynir Gwobr Betty Trask i nofel gyntaf gan awdur o dan 35 oed. Mae enillwyr y gorffennol yn cynnwys Zadie Smith, David Szalay, Hari Kunzru a Sarah Waters.  Mae’r wobr yn £26,250.

Y ...mwy

Her Gyfieithu 2018

Bob blwyddyn mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn cydweithio gyda Wales PEN Cymru a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru i gynnal yr Her Gyfieithu a osodir i geisio ysgogi a meithrin cyfieithu creadigol a llenyddol i’r Gymraeg.  Cefnogir yr her eleni hefyd gan gylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar ...mwy

Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu cyfarfod ENLIT

Fe fydd Elin Haf Gruffydd Jones yn mynychu cyfarfod o rwydwaith Ewropeaidd ar Gyfieithu Llenyddol gynhelir yn Frankfurt, Yr Almaen, ar 30 Mai 2018.  Mae’r rhwydwaith, sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, yn rhoi cyfle i gyrff Ewropeaidd sy’n ariannu cyfieithiadau megis Literature ...mwy

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018

Cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gan Lenyddiaeth Cymru.

Cyflwynir Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 i’r gweithiau llenyddol gorau a gyhoeddwyd yn 2017 yn Gymraeg a Saesneg, a hynny mewn tri categori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol-Greadigol. Gweinyddir y Wobr gan ...mwy