Newyddion

Alys Conran appears at the Prozas lasijumi Festival, Latvia

Alys Conran yn darllen yng Ngwyl Prozas lasijumi, Latfia

Ymddangosodd yr awdur a’r bardd Alys Conran yng Ngŵyl Prozas lasijumi, Riga, Latfia dros y penwythnos.  Mae’r ŵyl, a gynhelir yn flynyddol ar ddechrau mis Rhagfyr, yn nodi pen-blwydd yr awdur Andreja Upīša.  Yn ystod yr ŵyl gwahoddwyd awduron o Latfia ac o wledydd eraill Ewrop yn ...mwy

Cyfieithiad o stori fer gan Caryl Lewis yn ymddangos yn y New Welsh Reader

Mae cyfieithiad o un o straeon byrion Caryl Lewis yn ymddangos yn y rhifyn diweddaraf o’r cylchgrawn llenyddol New Welsh Reader. (Gaeaf 2017)

Daw’r stori fer, ‘Y Llif’, o’r gyfrol Y Gwreiddyn (Y Lolfa, 2016), ac fe’i cyfieithwyd hi gan Gwen Davies. Detholwyd Y Gwreiddyn i Silff ...mwy

Ein Silff Lyfrau: Cyfweliad gyda Lloyd Markham

Bu’r Gyfnewidfa Lên yn cyfweld â Lloyd Markham, un o awduron ein silff lyfrau, am ei waith a’r dylanwadau arno, wrtho iddo baratoi i ail-lansio Bad Ideas \ Chemicals yng Nghaerdydd, ar 30 Tachwedd 2017. 

Beth wnaeth eich ysbrydoli chi i fod yn awdur, ac o ble y daw eich ...mwy

Mushaira Aberystwyth – Dathliad o Farddoniaeth y Byd

Mae Sefydliad Mercator yn cynnal Mushaira ar Nos Fercher, 22ain o Dachwedd 2017 yn Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth.

Digwyddiad o India yw Mushaira yn wreiddiol. Yno, bydd beirdd yn eistedd mewn cylch ac yn cymryd eu tro i berfformio’u gwaith. Bydd ein Mushaira ni’n dilyn ...mwy