Newyddion

Charles Wallace India Trust Fellowship in Aberystwyth, Wales

Cymrodoriaeth Ymddiriedolaeth India Charles Wallace yn Aberystwyth

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cymrodoriaeth CWIT ar gyfer cyfieithwyr llenyddol ac ysgrifenwyr creadigol addawol o India, wedi eu lleoli yn Aberystwyth, a chaiff ei reoli ar y cyd rhwng Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Dim ond dinasyddion ...mwy

Cynrychiolaeth yng Nghynhadledd Ewrop Greadigol yn Llundain

Bydd Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr Mercator Rhyngwladol cartref Cyfnewidfa Lên Cymru, yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Ewrop Greadigol yn Llundain yr wythnos hon, gan gynrychioli ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau.

Bydd y gynhadledd sy’n trafod pwysigrwydd ...mwy

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2018

Cyhoeddwyd mai Llewelyn Hopwood yw enillydd Her Gyfieithu 2018 Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru.

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ond bellach yn fyfyriwr ieithoedd modern yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, mae Llewelyn Hopwood yn derbyn gwobr o £100 yn rhodd gan Mercator ...mwy

Kathak Cynghanedd un dawnsiwr – dau fardd – tri chartref – pedair iaith

Sut mae esgor ar air? O ble mae symudiadau’n tarddu? A fedrai’r ddau beth ddod ynghyd i greu ffurf sydd wedi ei gwreiddio mewn traddodiad ond sydd, ar yr un pryd, yn medru ei hail-greu ei hun yn ddi-ben-draw?
 
Fe gyfarfu Eurig Salisbury a Sampurna Chattarji am y tro cyntaf mewn ...mwy