Newyddion

The Old Red Tongue – a new anthology of Welsh literature published

The Old Red Tongue – Cyhoeddi detholiad newydd o lenyddiaeth Gymraeg

Cyhoeddwyd The Old Red Tongue detholiad o dros 300 o destunau - yn gerddi, dramâu, hunangofiannau, ysgrifau, detholion o nofelau byrion a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith o’r canol oesoedd, sylwadaeth ddiwinyddol a gwleidyddol gan dros ddau gant o awduron, o’r 6ed ...mwy

Cyhoeddi enw enillydd Her Gyfieithu 2017 yng Ngŵyl y Gelli

Cyhoeddwyd mai Dr Şebnem Susam-Saraeva, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caeredin yw enillydd cystadleuaeth Her Gyfieithu 2017 (Saesneg) mewn digwyddiad Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli, gan dderbyn gwobr o £250.

Trefnir yr Her Gyfieithu gan Wales PEN ...mwy

Gŵyl y Gelli 2017

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru ar y ffordd i Ŵyl y Gelli ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau fydd yn cyfieithu Cymru ac yn darllen y byd.

 

Gwobrwyo Enillydd Saesneg Her Gyfieithu 2017

Dydd Mawrth, 30 Mai, 5.00yh
Tŷ Haf (Summer House), Safle Gŵyl y Gelli
Seremoni wobrwyo enillydd ...mwy

Dyddiad cau Her Gyfieithu 2017 yn agoshau

Mae llai na mis bellach i gwbwlhau eich cyfiethiadau ar gyfer Her Gyfieithu 2017 Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru.  

Gwaith Nâzım Hikmet (1902–1963) yw Her Gyfieithu 2017, un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif, ac un a garcharwyd am ei ddaliadau gwleidyddol. Mae ei ...mwy