Newyddion

Cynan Jones shortlisted for the BBC National Short Story Award 2017

Cynan Jones ar restr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2017

Mae’r awdur Cynan Jones wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2017.

Sefydlwyd y wobr yn 2005 er mwyn codi ymwybyddiaeth o ffurf y stori fer. Mae’r wobr gyntaf gwerth £15,000, a chaiff y pedwar awdur arall sydd ar y rhestr fer £600 yr un.

Dan gadeiryddiaeth y nofelydd Joanna ...mwy

Llŷr Gwyn Lewis yn teithio i Wlad Pwyl

Fe fydd yr awdur a’r bardd, Llŷr Gwyn Lewis, yn teithio i Wlad Pwyl, er mwyn mynychu gŵyl Stacja Literatura 22.  Cynhelir yr ŵyl, a sefydlwyd dros ugain mlynedd yn ôl, rhwng Medi 8 - 9fed 2017, yn Stronie Śląskie a Sienna.

Fel rhan o’r ŵyl, a drefnir gan Biuro Literackie, ...mwy

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2017

Am y tro cyntaf erioed, mae gwaith gan un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg.

Barddoniaeth Nâzim Hikmet oedd testun gosod Her Gyfieithu 2017, sy’n cael ei threfnu gan Gyfnewidfa Lên Cymru, rhan o Sefydliad Mercator Prifysgol Aberystwyth, mewn ...mwy

Seremoni wobrwyo Her Gyfieithu 2017

Cyhoeddir enw enillydd Her Gyfieithu 2017 mewn digwyddiad gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru ar stondin Prifysgol Aberystwyth, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, ddydd Iau,10 Awst 2017 am 3:00yh.

Yr her eleni oedd cyfieithu gwaith Nâzım Hikmet (1902–1963), un o feirdd ...mwy