Newyddion

Wales Book of the Year 2018 Shortlist Announced

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018

Cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 gan Lenyddiaeth Cymru.

Cyflwynir Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018 i’r gweithiau llenyddol gorau a gyhoeddwyd yn 2017 yn Gymraeg a Saesneg, a hynny mewn tri categori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol-Greadigol. Gweinyddir y Wobr gan ...mwy

Hyrwyddo llenyddiaeth o Gymru yn Ffair Lyfrau Ryngwladol Abu Dhabi

Fe fydd Silff Lyfrau 2017-2018 Cyfnewidfa Lên Cymru yn cael ei hyrwyddo yn Ffair Lyfrau Ryngwladol Abu Dhabi, gynhelir rhwng 25 Ebrill - 1 Mai 2018.

Fe fydd ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, yn mynychu Ffair Lyfrau Ryngwladol Abu Dhabi eto eleni, er mwyn ...mwy

Bardd o Latfia ar breswyliad cyfieithu yng Nghymru

Fe fydd Madara Gruntmane, bardd o Latfia, ar breswyliad cyfieithu yng Nghymru rhwng Ebrill 13 - 21 2018.  Ei gobaith yn ystod y preswyliad yw cyfieithu gwaith Dylan Thomas i’r Latfieg, a hynny am y tro cyntaf.  Fel rhan o’r preswyliad fe fydd yn ymweld ag Abertawe ac Aberystwyth.

...mwy

Cyfnewidfa Len Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm, gynhelir rhwng Ebrill 10 - 12 2018.  Y Gwledydd Baltig, Estonia, Latfia a Lithiwania, yw canolbwynt ...mwy