Adroddiadau

Rhyngwladoli Profiadau Darllen i Blant a Phobl Ifanc yn Gymraeg

 

Bookcase Focus: An Interview with Alun Davies

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Alun Davies, about his writing and his influences.


What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

There is a logical fallacy known as the ‘Appeal to Extremes’, whereby one attempts to ...mwy

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019!

Bardd ac ysgrifwr yw Morgan Owen sy’n hanu o Ferthyr Tudful. Graddiodd gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017. Mae’n cyfrannu yn gyson at gyhoeddiadau megis O’r Pedwar ...mwy

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019!

Bardd ac ysgrifwr yw Morgan Owen sy’n hanu o Ferthyr Tudful. Graddiodd gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017. Mae’n cyfrannu yn gyson at gyhoeddiadau megis O’r Pedwar ...mwy

Ein Silff Lyfrau: Cyfweliad gyda Martin Davis

I nodi Diwrnod y Byd yn Erbyn Masnachu Pobl, bu'r Gyfnewidfa yn cyfweld un o awduron y Silff Lyfrau, Martin Davis am ei nofel Broc Rhyfel, cyfrol sy'n mynd a'r darllenydd i rai o gorneli peryclaf a thywyllaf Ewrop.  

Beth ysbrydolodd chi i fod yn awdur, ac o ble y daw eich ...mwy