Newyddion

Chris Meredith yn ysgrifennu o Slofenia

Dispatch #1  A Bend in the River

We all love snow. It had started falling when I left Wales on the Monday, the fifty-mile late-night drive to the airport bus winding through Powys and the Gwent hills in a darkness flickering with drifting bits of silver. After nine or ten hours ...mwy

Nofel o Haiti i'w chyhoeddi yng Nghymru

Bu daeargryn difrifol yn Haiti fis Ionawr 2010. Daeth y gwanwyn a lansiwyd Her Tŷ Cyfieithu Cymru/Oxfam Cymru gyda La folie était venue avec la pluie yn ddarn i’w gyfieithu i’r Gymraeg neu’r Saesneg. Ffrangeg oedd y gwreiddiol ac roeddem yn chwilio am rywun fyddai’n medru trosi ...mwy

Beirdd a chyfieithwyr rhyngwladol yn preswylio yn Nhŷ Newydd

Fis Ionawr, bydd saith o awduron a chyfieithwyr tramor yn cael eu croesawu i Dŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol. Maent bob un wedi ennill cyfnod preswyl Tŷ Cyfieithu Cymru a gefnogir gan Lenyddiaeth Cymru. Yn ystod eu cyfnod preswyl mi fydd y cyfieithwyr yn cyfarfod yr ...mwy

Gweithdy cyfieithu barddoniaeth Kolkata

Yn Kolkata ddiwedd mis Ionawr, bydd Kathryn Gray yn ymuno â Doris Kareva o Estonia ynghyd â beirdd o India sy'n ysgrifennu mewn ystod o ieithoedd. Byddant yn cydweithio mewn gweithdy cyfieithu wedi ei arwain gan Akshay Pathak, ar ran Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau. Yn dilyn y ...mwy