Newyddion

Gweithdy cyfieithu barddoniaeth Kolkata

Yn Kolkata ddiwedd mis Ionawr, bydd Kathryn Gray yn ymuno â Doris Kareva o Estonia ynghyd â beirdd o India sy'n ysgrifennu mewn ystod o ieithoedd. Byddant yn cydweithio mewn gweithdy cyfieithu wedi ei arwain gan Akshay Pathak, ar ran Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau. Yn dilyn y ...mwy

Gweithdai cyfieithu Istanbwl

Fis Ionawr bydd Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn parhau'r gwaith o ddatblygu cyfieithu llenyddol i'r Dwrceg ag o'r Dwrceg gyda dau weithdy cyfieithu creadigol. Bydd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar gyfieithu i'r Dwrceg ac yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â ...mwy

Ymateb arbennig i Owen Sheers

Bu'r ymateb i Owen Sheers yn Ffair Lyfrau Guadalajara, Mecsico yr wythnos ddiwethaf yn arbennig. Cyhoeddwyd cyfieithiad Sbaeneg newydd o'i gerddi gan wasg El Tucán de Virginia, a gyfieithwyd gan y nofelydd a'r bardd nodedig, Andrés Neuman. Bydd rheini sydd eisoes yn gyfarwydd â ...mwy

Llythyr olaf o'r Ffindir

Darn o #8 Forests, rocks, lakes gan Christopher Meredith

A couple of days later, I went to an art opening in the Galleria Becker, next door to the Kirjailijatalo.
The work was a series of constructions mainly made from the detritus of abandoned rural places. One was a spirit ...mwy