Newyddion

Gweithdai cyfieithu Istanbwl

Fis Ionawr bydd Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn parhau'r gwaith o ddatblygu cyfieithu llenyddol i'r Dwrceg ag o'r Dwrceg gyda dau weithdy cyfieithu creadigol. Bydd y gweithdy cyntaf yn canolbwyntio ar gyfieithu i'r Dwrceg ac yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â ...mwy

Ymateb arbennig i Owen Sheers

Bu'r ymateb i Owen Sheers yn Ffair Lyfrau Guadalajara, Mecsico yr wythnos ddiwethaf yn arbennig. Cyhoeddwyd cyfieithiad Sbaeneg newydd o'i gerddi gan wasg El Tucán de Virginia, a gyfieithwyd gan y nofelydd a'r bardd nodedig, Andrés Neuman. Bydd rheini sydd eisoes yn gyfarwydd â ...mwy

Llythyr olaf o'r Ffindir

Darn o #8 Forests, rocks, lakes gan Christopher Meredith

A couple of days later, I went to an art opening in the Galleria Becker, next door to the Kirjailijatalo.
The work was a series of constructions mainly made from the detritus of abandoned rural places. One was a spirit ...mwy

Pum awdur, pum iaith

Mae'r Gyfnewidfa yn dathlu cyhoeddi yn Gymraeg gyfrol i blant 9-10 oed sydd wedi cael ei hysgrifennu gan bump o awduron plant o bum gwlad - Cymru, Ffindir, Catalwnia, Y Weriniaeth Tsiec ac Iwerddon. Menna Elfyn yw'r awdur o Gymru. Cawn ddilyn anturiaethau brawd a chwaer, Nic ac ...mwy