Newyddion

Silff Lyfrau newydd ar gyfer yr Hydref

Bob blwyddyn, mae Silff Lyfrau’r Gyfnewidfa Lên yn cyflwyno detholiad newydd o waith ffuglen a barddoniaeth ddiweddar. Yn ôl yr arfer, mae’r detholiad eleni yn rhagorol.

Mae rhai teitlau yn canolbwyntio ar deithiau: teithiau i ddarganfod, drwy’r Antartig yn Banjo gan Samantha ...mwy

Cynllun mentora cyfieithwyr

Bydd cyfle yn 2013 i gyfieithwyr sy'n cyfieithu llenyddiaeth o'r Gymraeg i'r Saesneg i fod yn rhan o gynllun mentora 2013 y British Centre for Literary Translation (BCLT) a'r Translators' Association.

Lansiwyd y cynllun yn 2011, ac ers hynny mae deuddeg cyfieithydd llenyddol ...mwy

Bydoedd Yr India

Bydoedd Yr India: darlith ryngweithiol arbennig gan Ned Thomas ar ysgrifennu a chyfieithu Bydoedd ar gyfer y farchnad lyfrau yn Yr India 

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor | 6 yr hwyr ar nos Lun y 10fed o Fedi, 2012

Bydd y Gyfnewidfa yn cynnal darlith arbennig yng ...mwy

Angharad Tomos yn fuddugol yn Her Gyfieithu 2012

Y nofelydd Angharad Tomos yw enillydd Her Gyfieithu Tŷ Cyfieithu Cymru 2012. Mewn seremoni arbennig ym Mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes Eisteddfod Bro Morgannwg 2012 derbyniodd Angharad Ffon y Pencerdd gan y Gweinidog Cyllid a'r Aelod Cynulliad lleol, Jane Hutt.

Yn ôl y ...mwy