Newyddion

Bydoedd Yr India

Bydoedd Yr India: darlith ryngweithiol arbennig gan Ned Thomas ar ysgrifennu a chyfieithu Bydoedd ar gyfer y farchnad lyfrau yn Yr India 

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor | 6 yr hwyr ar nos Lun y 10fed o Fedi, 2012

Bydd y Gyfnewidfa yn cynnal darlith arbennig yng ...mwy

Angharad Tomos yn fuddugol yn Her Gyfieithu 2012

Y nofelydd Angharad Tomos yw enillydd Her Gyfieithu Tŷ Cyfieithu Cymru 2012. Mewn seremoni arbennig ym Mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes Eisteddfod Bro Morgannwg 2012 derbyniodd Angharad Ffon y Pencerdd gan y Gweinidog Cyllid a'r Aelod Cynulliad lleol, Jane Hutt.

Yn ôl y ...mwy

Ysgoloriaeth Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA 2012-13

Gwahoddir ceisiadau gan awduron Cymru ar gyfer trydydd ysgoloriaeth Tŷ Cyfieithu/HALMA. Mae'r ysgoloriaeth yn cynnig preswyliad mewn dau dŷ cyfieithu yn ystod 2012/13 - yn y Ffindir ac yn Slofenia.

Mae'r ysgoloriaeth yn deillio o aelodaeth Tŷ Cyfieithu o rwydwaith HALMA, sy'n ...mwy

Y Gyfnewidfa'n cyfrannu at gynhadledd ieithoedd modern

Bydd y Gyfnewidfa yn cyfrannu at banel rhwydwaith mewn cynhadledd arbennig ar ddatblygu maes ymchwil ieithoedd modern yng Nghymru. Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Abertawe ar y 13-14eg o Fehefin, 2012. Bydd amrywiaeth o brifysgolion a sefydliadau yn ymuno i ...mwy