Newyddion

Patrick McGuinness yng Ngŵyl Ewropeaidd y Nofel Gyntaf

Bydd Patrick McGuinness, sydd â'i nofel gyntaf, The Last Hundred Days, ar restr hir gwobr Booker eleni, yn cymryd rhan yng Ngŵyl Ewropeaidd y Nofel Gyntaf 10-13eg o Fai, 2012, ar wahoddiad Tŷ Cyfieithu Cymru. Mae'r ŵyl yn cael ei threfnu'n flynyddol gan Literaturhaus ...mwy

Y Gyfnewidfa yn croesawu GRANTA i Aberystwyth

Mae'r Gyfnewidfa yn cydweithio gyda chylchgrawn GRANTA wrth drefnu lansiad cyntaf y cylchrawn yng Nghymru. Bydd rhifyn 119: Britain yn cael ei lansio yn Waterstones, Stryd Fawr Aberystwyth am 6.30pm ddydd Iau y 10fed o Fai, 2012. Tocynnau yn £2. Is-olygydd Granta, Ellah Allfrey, ...mwy

Y bardd a chyn-olygydd Planet, Jasmine Donahaye, yn Malta

Mae'r bardd, golygydd a'r ysgolhaig, Jasmine Donahaye yn ymweld â Malta i gyfrannu at drafodaethau gydag awduron lleol ac i arwain gweithdy ysgrifennu creadigol. Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Malta ar ddydd Mercher y 25ain o Ebrill am 5pm. Bydd trafodaeth ar y ...mwy

Cyfieithu Cymru a'r Balcannau

Crossing Borders - Translating Wales and the Balkans
Dydd Iau 19eg o Ebrill, 6.30pm.
Free Word Centre, Farringdon Road, Llundain

Mae Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn cydweithio gyda chyhoeddwr newydd, Istros Books, wrth drefnu noson gyda thri nofelydd: Andrej Nikolaidis o ...mwy