Newyddion

Y bardd a chyn-olygydd Planet, Jasmine Donahaye, yn Malta

Mae'r bardd, golygydd a'r ysgolhaig, Jasmine Donahaye yn ymweld â Malta i gyfrannu at drafodaethau gydag awduron lleol ac i arwain gweithdy ysgrifennu creadigol. Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Malta ar ddydd Mercher y 25ain o Ebrill am 5pm. Bydd trafodaeth ar y ...mwy

Cyfieithu Cymru a'r Balcannau

Crossing Borders - Translating Wales and the Balkans
Dydd Iau 19eg o Ebrill, 6.30pm.
Free Word Centre, Farringdon Road, Llundain

Mae Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn cydweithio gyda chyhoeddwr newydd, Istros Books, wrth drefnu noson gyda thri nofelydd: Andrej Nikolaidis o ...mwy

Pontydd Ieithyddol

Translating Minority Languages, Bridge Language Translation
17eg o Ebrill 2012, 11.30am - 12.30pm, Literary Translation Centre, London Book Fair

Trefnir gan Gyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, Words Without Borders a chonsortiwm Canolfan Gyfieithu Llenyddol ...mwy

Canolfan Gyfieithu Llenyddiaeth, Ffair Lyfrau Llundain yn mynd o nerth i nerth

Y Drydedd Ganolfan Gyfieithu Llenyddol yn Ffair Lyfrau Llundain
16-18fed o Ebrill, 2012
Earl's Court, Llundain

Mae'r Ganolfan Gyfieithu Llenyddol yn mynd o nerth i nerth a dyma'r drydedd flwyddyn iddi gael ei chynnal. Mae'n fan cyfarfod arbennig o boblogaidd ymysg cyfieithwyr, ...mwy