Newyddion

Canolfan Gyfieithu Llenyddiaeth, Ffair Lyfrau Llundain yn mynd o nerth i nerth

Y Drydedd Ganolfan Gyfieithu Llenyddol yn Ffair Lyfrau Llundain
16-18fed o Ebrill, 2012
Earl's Court, Llundain

Mae'r Ganolfan Gyfieithu Llenyddol yn mynd o nerth i nerth a dyma'r drydedd flwyddyn iddi gael ei chynnal. Mae'n fan cyfarfod arbennig o boblogaidd ymysg cyfieithwyr, ...mwy

Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Llundain 2012

Bydd y Gyfnewidfa Lên yn cyfarfod gyda chyfieithwyr, cyhoeddwyr ac asiantaethau yn Ffair Lyfrau Llundain rhwng yr 16eg a'r 18fed o Ebrill eleni. I drefnu cyfarfod, cysylltwch os gwelwch yn dda â Sioned Puw Rowlands trwy'r ebost sioned@cyfnewidfalen.org

Bydd gan y Gyfnewidfa ...mwy

Ffair Lyfrau Abu Dhabi 2012

Bydd Y Gyfnewidfa Lên yn cael ei chynrychioli gan Lenyddiaeth ar Draws Ffiniau (LAF) yn Ffair Lyfrau Abu Dhabi (28ain o Fawrth - 2il o Ebrill).

Bydd Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn mynychu'r ffair eto eleni, gan barhau gwaith y rhwydwaith yn cysylltu bydoedd llenyddol Ewrop a'r ...mwy

Cyfieithu llenyddiaeth plant - penwythnos creadigol

Mae'r Gyfnewidfa yn trefnu penwythnos cyfieithu creadigol yn canolbwyntio ar lenyddiaeth plant yn Nhŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol, Llanystumdwy, 10-11 Mawrth, 2012.

Mae'r cwrs yn cael ei drefnu mewn partneriaeth â Thŷ Newydd a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru fel ...mwy