Newyddion

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019!

Bardd ac ysgrifwr yw Morgan Owen sy’n hanu o Ferthyr Tudful. Graddiodd gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017. Mae’n cyfrannu yn gyson at gyhoeddiadau megis O’r Pedwar ...mwy

Ein Silff Lyfrau: Cyfweliad gyda Martin Davis

I nodi Diwrnod y Byd yn Erbyn Masnachu Pobl, bu'r Gyfnewidfa yn cyfweld un o awduron y Silff Lyfrau, Martin Davis am ei nofel Broc Rhyfel, cyfrol sy'n mynd a'r darllenydd i rai o gorneli peryclaf a thywyllaf Ewrop.  

Beth ysbrydolodd chi i fod yn awdur, ac o ble y daw eich ...mwy

Dathlu cyhoeddi Perffaith Nam gan Menna Elfyn mewn Hindi yn Llundain

Cynhelir noson dair ieithog yn y Poetry Café, Llundain, dan nawdd y Poetry Sociecty nos Wener, 19 Mehefin 2015 i ddathlu cyhoeddi cyfrol Menna Elfyn, Perffaith Nam mewn cyfieithiad Hindi.  

Cyfieithwyd y gyfrol gan y bardd, y cyfieithydd a’r golygydd Rati Saxena.  Cyhoeddir y ...mwy

Hyrwyddo llenyddiaeth o Gymru yn Ffair Lyfrau Ryngwladol Abu Dhabi

Fe fydd Silff Lyfrau 2014-2015 Cyfnewidfa Lên Cymru yn cael ei hyrwyddo yn Ffair Lyfrau Ryngwladol Abu Dhabi rhwng 7-13 Mai 2015.

Fe fydd ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, yn mynychu Ffair Lyfrau Ryngwladol Abu Dhabi eto eleni, er mwyn hwyluso cyfnewid ...mwy