Newyddion

Uchafbwyntiau 2014: Cyhoeddwyr Cymru ar Daith

Ddechrau mis Rhagfyr, bu cynrychiolwyr o weisg Seren a Parthian yng Ngwlad y Basg, gyda'r cyhoeddwyr Peter Owen, Comma Press, MacLehose Press a'r newyddiadurwraig Maya Jaggi er mwyn cael cipolwg ar farchnad lyfrau a diwylliant llenyddol y wlad. Trefnwyd yr ymweliad gan ein chwaer ...mwy

Cyfnewidfa Lên Cymru yn cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig

Fe fydd Cyfarwyddwr Cyfnewidfa Lên Cymru, Dr Sioned Puw Rowlands yn cyflwyno tystiolaeth ar lafar i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig yn San Steffan ddydd Iau, Mehefin 26ain 2014 fel rhan o’u hymchwiliad i Gynrychiolaeth Cymru a’i Hyrwyddo Dramor gan gyrff y DG.

Ymysg y ...mwy