Newyddion

Cyfnewidfa Lên Cymru: Ein gweithgareddau yn ystod epidemig Covid-19

Yn unol â’r canllawiau swyddogol cyfredol ynglŷn â COVID-19, mae swyddfa'r Gyfnewidfa ar gau ac rydym yn cynnal ein gwaith ar-lein. Byddwn yn hysbysu unrhyw ddiweddariadau sy'n ymwneud â'n prosiectau yma ar ein gwefan.

 

Gweithgareddau’r Gyfnewidfa

Yn dilyn y canllawiau i ...mwy

Her Gyfieithu 2020


Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Poetry Wales, O’r Pedwar Gwynt a Goethe-Institut, gyhoeddi’r ddwy gystadleuaeth ...mwy

Lansiad swyddogol ULYSSES' SHELTER

Ar ddydd Sul 2il o Chwefror, buodd y Gyfnewidfa a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau i’r ynys Mljet, Croatia ar gyfer lansiad o’r prosiect ULYSSES’ SHELTER.

Roedd cynrychiolwyr o’r partneriaid i gyd yn bresennol, sef Milica Joksimović o Krokodil (Serbia), Thanos Gogos o Thraka ...mwy

Cyhoeddi enwau'r preswylwyr Ulysses’ Shelter am 2020

Fel rhan o raglen breswyl Ulysses' Shelter, dewiswyd pedwar llenor o Gymru i dreulio preswyliadau gyda phartneriaid y rhaglen yn 2020.

Dewiswyd yr ymgeiswyr gan reithgor yn cynnwys Sally Baker, cyn-gyfarwyddwr Tŷ Newydd, PEN Cymru; Alexandra Büchler, cyfarwyddwr Llenyddiaeth ar ...mwy