Newyddion

Cyhoeddi Silff Lyfrau Hydref 2018 yn Ffair Lyfrau Frankfurt

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i'r Almaen ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt, gynhelir rhwng 10 - 14 Hydref 2018.  Georgia fydd y wlad wadd eleni.  

Yn ystod y ffair fe fyddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac ...mwy

Lloyd Markham a Crystal Jeans i ymddangos yng Ngwyl Lenyddol Ilkley

Fe fydd yr awduron Lloyd Markham a Crystal Jeans i ymddangos yng Ngŵyl Lenyddol Ilkley, gynhelir rhwng 28 Medi - 14 Hydref, a gynhelir mewn amryw leoliadau yn Ilkley, gogledd Swydd Efrog, a threfi a phentrefi cyfagos. 

Enillodd Lloyd Markham wobr Betty Trask 2018 gyda ei nofel ...mwy

Cymrodoriaeth Ymddiriedolaeth India Charles Wallace yn Aberystwyth

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cymrodoriaeth CWIT ar gyfer cyfieithwyr llenyddol ac ysgrifenwyr creadigol addawol o India, wedi eu lleoli yn Aberystwyth, a chaiff ei reoli ar y cyd rhwng Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Dim ond dinasyddion ...mwy

Cynrychiolaeth yng Nghynhadledd Ewrop Greadigol yn Llundain

Bydd Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr Mercator Rhyngwladol cartref Cyfnewidfa Lên Cymru, yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Ewrop Greadigol yn Llundain yr wythnos hon, gan gynrychioli ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau.

Bydd y gynhadledd sy’n trafod pwysigrwydd ...mwy