Newyddion

Cyfieithiadau newydd

Dyma rhai o’r cyfrolau mwyaf diweddar i’w cyhoeddi mewn cyfieithiad a chefnogwyd gan ein Grantiau Cyfieithu.

Mae cyfrol Eluned Gramich, Woman Who Brings the Rain wedi’i gyfieithu i’r Arabeg gan Abeldehim Youssef Ramadan a’i chyhoeddi gan Sefsafa Publishing yn yr Aifft.

...mwy

Llyfr y Flwyddyn 2019

Cawsom noswaith gyffrous neithiwr yn Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth ac roeddwn ni gyd yma yn y Gyfnewidfa yn falch iawn gweld sawl llenor sydd wedi eu cynnwys yn ein Silff Lyfrau dros y blynyddoedd yno.

Cyflwynir Gwobr Llyfr y ...mwy

Cyhoeddi mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019!

Cyhoeddwyd mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019 yn nigwyddiad Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli ar y 25ain o Fai.

Mae Paul Kaye yn gweithio fel swyddog iaith yng Nghynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn y DU, yn Llundain, ac mae’n gyfrifol am wahanol fathau o ...mwy

Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, the Polish Cultural Institute ac O’r Pedwar Gwynt gyhoeddi’r Her Gyfieithu 2019.

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu a The ...mwy