Newyddion

Translation Challenge 2019

Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, the Polish Cultural Institute ac O’r Pedwar Gwynt gyhoeddi’r ddwy gystadleuaeth gyfieithu sef Her Gyfieithu 2019 (o ...mwy

Lansiad 'Zero Hours on the Boulevard: Tales of Independence & Belonging'

Lansiwyd 'Zero Hours on the Boulevard: Tales of Independence and Belonging', a gyhoeddwyd gan Parthian mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, mewn cyfres o ddigwyddiadau yn Llundain, Caerdydd, Aberystwyth a Bangor yn ddiweddar.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn ...mwy

Cyfieithiad newydd o farddoniaeth Patrick McGuinness i'r Eidaleg

Rydym wedi derbyn cyfieithiad newydd o farddoniaeth Patrick McGuinness, Déjà vu gan y wasg Interno Poesia yn yr Eidal.

Cyfieithwyd y farddoniaeth gan Giorgia Sensi. Mae’r gyfrol wedi derbyn adolygiadau disglair yn barod ym mhapur newydd mwyaf amlwg yr Eidal, Il Sole 24ore. ...mwy

Bookcase Focus: An Interview with Manon Steffan Ros

What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

I started writing my first novel when I was expecting my first child. I was troubled by the fact that my children would never know my mother, who had died a few years before, and so I wrote her into a ...mwy