Newyddion

Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, the Polish Cultural Institute ac O’r Pedwar Gwynt gyhoeddi’r Her Gyfieithu 2019.

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu a The ...mwy

Dathlu Canmlwyddiant Emyr Humphreys


Dathlodd Emyr Humphreys ei ben-blwydd yn 100 mlwydd oed yn Ebrill 2019. Fel awdur dros 20 o nofelau, casgliadau o straeon byrion a chyfrolau o gerddi, mae Emyr Humphreys wedi ennill nifer o wobrau llenyddol pwysig fel Gwobr Somerset Maugham, Gwobr Hawthornden, yn ogystal â Gwobr ...mwy

Bookcase Focus: An Interview with Emma Glass

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Emma Glass, about her writing and her influences.


1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

I still don’t quite think of myself as an author, more like a girl who wrote a story and ...mwy

Cyfieithiadau newydd

Dyma'r sawl cyfiethiad newydd a chyffrous rydym wedi derbyn yn ddiweddar, yn sgil ein Cronfa Gyfieithu.
 

Mae Peach gan Emma Glass, a detholwyd i’n Silff Lyfrau 2018, wedi ei gyfieithu i’r Sbaeneg gan Mariano Peyrou, a'i chyhoeddi gan Sexto Piso.

Cafwyd cyfrol gyntaf Rebecca ...mwy