Newyddion

La Vida de Rebecca Jones

Mae nofel Angharad Price, O! Tyn y Gorchudd (The Life of Rebecca Jones) wedi ei chyfieithu i’r Sbaeneg a Chatalaneg gan wasg Rata Books o Sbaen. Enillwyd y Fedal Rhyddiaith yn Eisteddfod 2002 a gwobr Llyfr y Flwyddyn y flwyddyn olynol. Mae’r nofel wedi ei gyfieithu i’r Saesneg ...mwy

Cyhoeddi Silff Lyfrau Hydref 2018 yn Ffair Lyfrau Frankfurt

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i'r Almaen ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt, gynhelir rhwng 10 - 14 Hydref 2018.  Georgia fydd y wlad wadd eleni.  

Yn ystod y ffair fe fyddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac ...mwy

Lloyd Markham a Crystal Jeans i ymddangos yng Ngwyl Lenyddol Ilkley

Fe fydd yr awduron Lloyd Markham a Crystal Jeans i ymddangos yng Ngŵyl Lenyddol Ilkley, gynhelir rhwng 28 Medi - 14 Hydref, a gynhelir mewn amryw leoliadau yn Ilkley, gogledd Swydd Efrog, a threfi a phentrefi cyfagos. 

Enillodd Lloyd Markham wobr Betty Trask 2018 gyda ei nofel ...mwy

Cymrodoriaeth Ymddiriedolaeth India Charles Wallace yn Aberystwyth

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cymrodoriaeth CWIT ar gyfer cyfieithwyr llenyddol ac ysgrifenwyr creadigol addawol o India, wedi eu lleoli yn Aberystwyth, a chaiff ei reoli ar y cyd rhwng Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Dim ond dinasyddion ...mwy