Bookcase Focus: An Interview with Katherine Stansfield

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Katherine Stansfield, about her writing and her influences.


1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

I grew up in a house where the act of reading was venerated. Books, of whatever ...mwy

Not the Booker Prize 2020: Success for Welsh author Richard Owain Roberts

Enillodd HELLO FRIEND WE MISSED YOU, nofel gyntaf Richard Owain Roberts, y wobr Not the Booker. Sefydlwyd y wobr gan The Guardian yn 2009 fel gwobr llyfr amgen, lle gallai darllenwyr eu hunain bleidleisio dros yr enillydd.

Mae'r blog yn gofyn i ddarllenwyr lunio rhestr o lyfrau ...mwy

Cyhoeddi Silff Lyfrau'r Gyfnewidfa ar gyfer 2020-21

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Silff Lyfrau ar gyfer 2020-21, sef detholiad o lenyddiaeth gan awduron o Gymru a argymhellir gan y Gyfnewidfa i gyhoeddwyr ar gyfer cyhoeddi mewn cyfieithiad. Byddwn yn cyhoeddi’r Silff Lyfrau yn Ffair Lyfrau Frankfurt yn ôl ein harfer, a gynhelir ...mwy

Cyfnewidfa LĂȘn Cymru yn Ffair Lyfrau Frankfurt 2020

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn cymryd rhan yn un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt, a gynhelir ar-lein eleni. 

Canada fydd y wlad wadd ar gyfer y Ffair 2020 a 2021. Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac asiantaethau ac yn cyflwyno ein ...mwy