Digwyddiadau

Wales Literature Exchange at London Book Fair

Cyfnewidfa Len Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm.  Y Gwledydd Baltig, Estonia, Latfia a Lithiwania, yw canolbwynt y farchnad eleni, gyda’r bwriad o amlygu ...mwy

Ffair Lyfrau Frankfurt 2017

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen fis nesaf ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt. Ffrainc fydd y wlad wadd eleni a gynhelir rhwng yr 11eg a 15fed o Hydref 2017.

Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac ...mwy

Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2017

Dydd Llun, 2 Hydref 2017, 9:00yb - 5:30yh.
Y Llyfrgell Brydeinig, NW1 2DB.

Digwyddiad blynyddol ar gyfer y gymuned gyfieithu yw Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu. Mae’n gyfle i gyfieithwyr, myfyrwyr, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr, blogwyr ac adolygwyr i gyfarfod a rhwydweithio, trafod ...mwy

Cysylltiadau Barddonol Cymru-India ym Machynlleth

Dydd Iau, 3 Awst am 6:00yh, yng Nghaffi Alys ym Machynlleth, fe fydd y beirdd Sampurna Chattarji, Subhro Bandopadhyay, Eurig Salisbury a Nicky Arscott yn darllen eu gwaith ac yn trafod eu prosiect, Cysylltiadau Barddonol, prosiect sy'n dod a deg bardd o Gymru ac India ynghyd drwy ...mwy