Digwyddiadau

Poetry Connections India-Wales in Machynlleth

Cysylltiadau Barddonol Cymru-India ym Machynlleth

Dydd Iau, 3 Awst am 6:00yh, yng Nghaffi Alys ym Machynlleth, fe fydd y beirdd Sampurna Chattarji, Subhro Bandopadhyay, Eurig Salisbury a Nicky Arscott yn darllen eu gwaith ac yn trafod eu prosiect, Cysylltiadau Barddonol, prosiect sy'n dod a deg bardd o Gymru ac India ynghyd drwy gyfres ...mwy

Gwobrwyo Enillydd Saesneg Her Gyfieithu 2017

Bydd enillydd Saesneg yr Her Gyfieithu eleni yn cael ei wobrwyo mewn digwyddiad gan Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli, ddydd Mawrth, 30 Mai 2017 am 5yh yn y Tŷ Haf ar safle'r ŵyl.

Yr her eleni oedd cyfieithu’r gerdd gan y bardd o Dwrci küçük İskender i'r Saesneg. Y beirniad yw'r ...mwy

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru

Curadir 5ed Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru gan Alexandra Büchler, Nia Davies, Zoë Skoulding ac Eurig Salisbury.

Cyd-drefnir gan Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, Prifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor, Poetry Wales, Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru ...mwy

Cysylltiadau Barddonol

Wyth bardd yn ymrysona mewn pedair iaith.

Bydd rhai o'r beirdd gorau o sin farddoniaeth fywiog Latfia yn ymuno â beirdd o Gymru, yr Alban a Lloegr ar gyfer ymryson unigryw mewn pedair iaith.

Bydd y beirdd yn perfformio eu gwaith ei hunain, yn cyfieithu eu gwaith ei gilydd, yn ...mwy