Digwyddiadau

Wales International Poetry Festival

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru

Curadir 5ed Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru gan Alexandra Büchler, Nia Davies, Zoë Skoulding ac Eurig Salisbury.

Cyd-drefnir gan Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, Prifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor, Poetry Wales, Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru fel ...mwy

Cysylltiadau Barddonol

Wyth bardd yn ymrysona mewn pedair iaith.

Bydd rhai o'r beirdd gorau o sin farddoniaeth fywiog Latfia yn ymuno â beirdd o Gymru, yr Alban a Lloegr ar gyfer ymryson unigryw mewn pedair iaith.

Bydd y beirdd yn perfformio eu gwaith ei hunain, yn cyfieithu eu gwaith ei gilydd, yn ...mwy

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Mawrth 2017

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Gwlad Pwyl yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y wlad ...mwy

Voices from the Margins: Darlith gan V. Ramaswamy

Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau | Canolfan Ymchwil Cyfieithu Diwylliannol
Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2016 am 4 o’r gloch yn Stiwdio’r Ffowndri, Adeilad Parry-Williams.

Venkateswar Ramaswamy yn cyflwyno darlith: ‘Voices from the Margins’

Newyn yw’r prif gymeriad yn y bydoedd ...mwy