Digwyddiadau

Frankfurt Book Fair 2017

Ffair Lyfrau Frankfurt 2017

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen fis nesaf ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt. Ffrainc fydd y wlad wadd eleni a gynhelir rhwng yr 11eg a 15fed o Hydref 2017.

Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac asiantaethau ac ...mwy

Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2017

Dydd Llun, 2 Hydref 2017, 9:00yb - 5:30yh.
Y Llyfrgell Brydeinig, NW1 2DB.

Digwyddiad blynyddol ar gyfer y gymuned gyfieithu yw Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu. Mae’n gyfle i gyfieithwyr, myfyrwyr, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr, blogwyr ac adolygwyr i gyfarfod a rhwydweithio, trafod ...mwy

Cysylltiadau Barddonol Cymru-India ym Machynlleth

Dydd Iau, 3 Awst am 6:00yh, yng Nghaffi Alys ym Machynlleth, fe fydd y beirdd Sampurna Chattarji, Subhro Bandopadhyay, Eurig Salisbury a Nicky Arscott yn darllen eu gwaith ac yn trafod eu prosiect, Cysylltiadau Barddonol, prosiect sy'n dod a deg bardd o Gymru ac India ynghyd drwy ...mwy

Gwobrwyo Enillydd Saesneg Her Gyfieithu 2017

Bydd enillydd Saesneg yr Her Gyfieithu eleni yn cael ei wobrwyo mewn digwyddiad gan Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli, ddydd Mawrth, 30 Mai 2017 am 5yh yn y Tŷ Haf ar safle'r ŵyl.

Yr her eleni oedd cyfieithu’r gerdd gan y bardd o Dwrci küçük İskender i'r Saesneg. Y beirniad yw'r ...mwy