Digwyddiadau

Poetry Connections

Cysylltiadau Barddonol

Wyth bardd yn ymrysona mewn pedair iaith.

Bydd rhai o'r beirdd gorau o sin farddoniaeth fywiog Latfia yn ymuno â beirdd o Gymru, yr Alban a Lloegr ar gyfer ymryson unigryw mewn pedair iaith.

Bydd y beirdd yn perfformio eu gwaith ei hunain, yn cyfieithu eu gwaith ei gilydd, yn ...mwy

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Mawrth 2017

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Gwlad Pwyl yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y wlad ...mwy

Voices from the Margins: Darlith gan V. Ramaswamy

Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau | Canolfan Ymchwil Cyfieithu Diwylliannol
Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2016 am 4 o’r gloch yn Stiwdio’r Ffowndri, Adeilad Parry-Williams.

Venkateswar Ramaswamy yn cyflwyno darlith: ‘Voices from the Margins’

Newyn yw’r prif gymeriad yn y bydoedd ...mwy

Pontydd Cyfieithu i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth

Cynhelir cynhadledd Pontydd Cyfieithu i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth, ddydd Iau, 19 Ionawr 2017, a hynny yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. 

Ymysg siaradwyr bydd

  • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones yn trafod heriau cyfieithu gweithiau allweddol i Ieithoedd Llai ...mwy