Digwyddiadau

Awarding the Winner of Translation Challenge 2017

Gwobrwyo Enillydd Saesneg Her Gyfieithu 2017

Bydd enillydd Saesneg yr Her Gyfieithu eleni yn cael ei wobrwyo mewn digwyddiad gan Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli, ddydd Mawrth, 30 Mai 2017 am 5yh yn y Tŷ Haf ar safle'r ŵyl.

Yr her eleni oedd cyfieithu’r gerdd gan y bardd o Dwrci küçük İskender i'r Saesneg. Y beirniad yw'r bardd ...mwy

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru

Curadir 5ed Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru gan Alexandra Büchler, Nia Davies, Zoë Skoulding ac Eurig Salisbury.

Cyd-drefnir gan Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, Prifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â Phrifysgol Bangor, Poetry Wales, Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru ...mwy

Cysylltiadau Barddonol

Wyth bardd yn ymrysona mewn pedair iaith.

Bydd rhai o'r beirdd gorau o sin farddoniaeth fywiog Latfia yn ymuno â beirdd o Gymru, yr Alban a Lloegr ar gyfer ymryson unigryw mewn pedair iaith.

Bydd y beirdd yn perfformio eu gwaith ei hunain, yn cyfieithu eu gwaith ei gilydd, yn ...mwy

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Mawrth 2017

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Gwlad Pwyl yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y wlad ...mwy