Digwyddiadau

Seremoni Wobrwyo’r Her Gyfieithu 2019 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cynhelir ein digwyddiad arbennig yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Conwy eleni i ddathlu enillydd yr Her Gyfieithu 2019.

Yr her eleni oedd cyfieithu dwy gerdd gan y bardd Pwyleg, Julia Fiedorczuk.

Byddwn yn cyhoeddi’r cyfieithiad buddugol mewn seremoni ym mhabell Prifysgol ...mwy

Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu cyfarfod ENLIT

Fe fydd Elin Haf Gruffydd Jones yn mynychu cyfarfod o rwydwaith Ewropeaidd ar Gyfieithu Llenyddol gynhelir yn Frankfurt, Yr Almaen, ar 29 Mai 2019.  Mae’r rhwydwaith, sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, yn rhoi cyfle i gyrff Ewropeaidd sy’n ariannu cyfieithiadau, megis Literature ...mwy

Digwyddiad 'Translation Challenge' 2019 yng Ngŵyl y Gelli

Bydd croeso cynnes i bawb yn ein digwyddiad arbennig yng Ngŵyl y Gelli eleni i ddathlu 'Translation Challenge' 2019.

Gweler y manylion isod.

Yr her eleni oedd cyfieithu barddoniaeth Wioletta Greg o'r Bwyleg i'r Saesneg. Bydd y beirniad, Antonia Lloyd-Jones, yn cyhoeddi'r ...mwy

Lansio 'Zero Hours on the Boulevard: Tales of Independence and Belonging'

Gweler y llun isod am fanylion y digwyddiadau i lansio 'Zero Hours on the Boulevard: Tales of Independence and Belonging'. Cynhelir digwyddiadau i lansio antholeg newydd Parthian Books a Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau yn Llundain, Caerdydd, Aberystwyth a Bangor.

...mwy