Paul Kaye announced the winner of Translation Challenge 2019!

Cyhoeddi mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019!

Cyhoeddwyd mai Paul Kaye yw enillydd Translation Challenge 2019 yn nigwyddiad Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli ar y 25ain o Fai.

Mae Paul Kaye yn gweithio fel swyddog iaith yng Nghynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn y DU, yn Llundain, ac mae’n gyfrifol am wahanol fathau o waith ...mwy

Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, the Polish Cultural Institute ac O’r Pedwar Gwynt gyhoeddi’r Her Gyfieithu 2019.

Sefydlwyd yr Her Gyfieithu a The ...mwy

Dathlu Canmlwyddiant Emyr Humphreys


Dathlodd Emyr Humphreys ei ben-blwydd yn 100 mlwydd oed yn Ebrill 2019. Fel awdur dros 20 o nofelau, casgliadau o straeon byrion a chyfrolau o gerddi, mae Emyr Humphreys wedi ennill nifer o wobrau llenyddol pwysig fel Gwobr Somerset Maugham, Gwobr Hawthornden, yn ogystal â Gwobr ...mwy

Bookcase Focus: An Interview with Emma Glass

Wales Literature Exchange interviewed our Bookcase author Emma Glass, about her writing and her influences.


1. What first inspired you to be an author and where do your ideas come from?

I still don’t quite think of myself as an author, more like a girl who wrote a story and ...mwy