Not the Booker Prize 2020: Success for Welsh author Richard Owain Roberts

Enillodd HELLO FRIEND WE MISSED YOU, nofel gyntaf Richard Owain Roberts, y wobr Not the Booker. Sefydlwyd y wobr gan The Guardian yn 2009 fel gwobr llyfr amgen, lle gallai darllenwyr eu hunain bleidleisio dros yr enillydd.

Mae'r blog yn gofyn i ddarllenwyr lunio rhestr o lyfrau ...mwy

Cyhoeddi Silff Lyfrau'r Gyfnewidfa ar gyfer 2020-21

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein Silff Lyfrau ar gyfer 2020-21, sef detholiad o lenyddiaeth gan awduron o Gymru a argymhellir gan y Gyfnewidfa i gyhoeddwyr ar gyfer cyhoeddi mewn cyfieithiad. Byddwn yn cyhoeddi’r Silff Lyfrau yn Ffair Lyfrau Frankfurt yn ôl ein harfer, a gynhelir ...mwy

Cyfnewidfa LĂȘn Cymru yn Ffair Lyfrau Frankfurt 2020

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn cymryd rhan yn un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt, a gynhelir ar-lein eleni. 

Canada fydd y wlad wadd ar gyfer y Ffair 2020 a 2021. Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac asiantaethau ac yn cyflwyno ein ...mwy

Cyhoeddi enillwyr Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enillwyr yr Her Gyfieithu a Translation Challenge eleni yw Eleoma Bodammer a Grug Muse!

Darllenwch beirniadaeth Mererid Hopwood a chyfieithiad buddugol Grug ar wefan O’r Pedwar Gwynt

Bardd, golygydd ac ymchwilydd yw Grug Muse. Mae’n un o ...mwy