2014 Highlights: Translating Wales, Reading the World

Uchafbwyntiau 2014: Cyfieithu Cymru, Darllen y Byd

Uchod gwelir rhai o'r cyfrolau a gyhoeddwyd gyda chefnogaeth Grant Cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru yn 2014.

Darganfyddwch mwy am Grantiau Cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru yma.

Y Diweddaraf