Alys Conran shortlisted for Dylan Thomas International Prize

Alys Conran ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas

Mae’r bardd a’r nofelydd Alys Conran wedi cyrraedd rhestr fer gwobr ryngwladol Dylan Thomas gyda’i nofel Pigeon a gyhoeddir gan Parthian. Cyhoeddwyd cyfieithiad Cymraeg gan Sian Northey o’r nofel, Pijin, hefyd gan Parthian.
 
Sefydlwyd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006.  Caiff y wobr o £30,000 ei dyfarnu i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 mlwydd oed neu iau. Bwriad y wobr yw cydnabod a chefnogi awduron mawr y dyfodol yn ogystal â chydnabod etifeddiaeth Dylan Thomas.
 
Dywedodd cadeirydd y panel beirniadu, yr Athro Dai Smith: “O'r rhestr hir drawiadol o 12 o ddarnau llenyddol o bob cwr o'r byd, penderfynodd y beirniaid, ar ôl trafodaeth hir, ar chwe darn o waith syfrdanol o ran eu hansawdd a’u gwreiddioldeb. Mae gennym nofel fer o Sri Lanka, dau gasgliad o straeon byrion, un o Awstralia a’r llall o’r Unol Daleithiau, casgliad o gerddi a nofel gan awduron o Loegr, a nofel gyntaf gan awdures o Gymru. Maent i gyd yn enillwyr ynddynt hwy eu hunain, ond bydd yr enillydd, a fydd yn derbyn y wobr ar 10 Mai, yn sicrhau unwaith eto, bod Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn rhyfeddu ac yn difyrru darllenwyr ledled y byd”.
 
Mae’r panel beirniadu eleni hefyd yn cynnwys: Kurt Heinzelman (bardd ac ysgolhaig); Alison Hindell (Pennaeth Drama Sain DU i’r BBC); yr Athro Sarah Moss (nofelydd ac ysgolhaig), a Prajwal Parajuly (awdur).
 
Datgelir yr enillydd mewn seremoni arbennig yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar ddydd Mercher 10 Mai, fel rhan o ddathliadau Dydd Dylan ar 14 Mai.

Y rhestr fer  yn llawn:

  • The Story of a Brief Marriage gan Anuk Arudpragasam, Sri Lanka (Granta)
  • Pigeon gan Alys Conran, Cymru (Parthian)
  • Cain gan Luke Kennard, Lloegr (Penned in the Margins)
  • The High Places gan Fiona McFarlane, Awstralia (Farrar, Straus & Giroux)
  • The Essex Serpent gan Sarah Perry, Lloegr (Serpent’s Tail)
  • Dog Run Moon: Stories gan Callan Wink, UDA (Granta)

 

Deunydd perthynol

Y Diweddaraf