Angharad Price to appear at International Translation Day 2014

Angharad Price yn ymddangos yn Niwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2014

Fe fydd Angharad Price ymysg siaradwyr yn Niwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2014 ddydd Gwener, Medi’r 26ain 2014 yn y Llyfrgell Brydeinig, Llundain.  

Enillodd Angharad Price Fedal Rhyddiaith Eisteddfod Genedlaethol 2002 a gwobr Llyfr y Flwyddyn 2003 gyda’i nofel, O! Tyn y Gorchudd. Yn 2010 cyfieithwyd y gyfrol i’r Saesneg gan Lloyd Jones.  Yn 2014, ymddangosodd Rebeka jones er katha, cyfieithiad Bengali gan Sunandan Roy Chowdhury, a Oh, ridica valul, cyfieithiad Romaneg gan Emilia Ivancu o’r gyfrol.

Mewn seminar dan y teitl, Migrating Languages, fe fydd Angharad Price yn trafod gyda Darach Ó Scolaí, awdur, cyfieithydd a chyhoeddwyr Gwyddeleg, Valerie Bloom, awdur a bardd pherfformiwr sy’n defnyddio iaith ei gwlad gyntaf, Jamaica, i gysylltu gyda phobl ifanc yn Llundain, a Balraj Khanna, awdur Indian Magic! nofel sy’n ymdrin â ymgyfarfyddiad yr hen Lundain a’r Llundain newydd a’i gilydd.  Cadeirir y drafodaeth gan Amanda Hopkinson, Athro mewn Cyfieithu Llenyddol yn City University.

Digwyddiad blynyddol ar gyfer y gymuned gyfieithu yw symposiwm Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu. Mae’n gyfle i gyfieithwyr, myfyrwyr, cyhoeddwyr, llyfrwerthwyr, llyfrgellwyr, blogwyr ac adolygwyr i ddod ynghyd a thrafod materion a datblygiadau arwyddocaol o fewn y sector, trafod heriau a dathlu llwyddiant.

Cyflwynir y diwrnod gan Free Word, English PEN a’r Llyfrgell Brydeinig mewn cydweithrediad a’r Ganolfan Brydeinig ar gyfer Cyfieithu Llenyddol (BCLT), Cymdeithas y Cyfieithwyr, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau a Chyfnewidfa Lên Cymru.

Diwrnod Rhyngwladol Cyfieithu 2014,  26 Medi 2014, 9:00yb – 5:00yh Y Llyfrgell Brydeinig, NW1 2DB

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad bellach ar werth ar wefan y Llyfrgell Brydeinig.

Y Diweddaraf