Cyhoeddi Silff Lyfrau Hydref 2011 yn Ffair Lyfrau Frankfurt

13 o lyfrau arbennig o Gymru, sy'n cynnwys ffuglen, cofiannau a barddoniaeth: pob un yn fyd ynddo’i hun.

Mae Bydoedd, sydd ag enw addas iddo, yn olrhain hanes unigryw un dyn yn yr Almaen yn y 1940au, yn Sbaen dan reolaeth Franco, yn Rhyfel Oer Rwsia gan orffen gyda’r frwydr genedlaetholgar ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif yng Nghymru. Ac eto, mae pob un o’r teitlau yn cynnig bydoedd eraill: teithiau dramor i hunllefau Rwmania o dan Ceaucescu yn nofel hudolus Patrick McGuinness, a oedd ar restr hir ‘Booker’, a’r daith athronyddol sydd yn Vagabond Richard Gwyn drwy Fôr y Canoldir, caethiwed a’r corff.

Ond, mae yno fydoedd dieithr i’w darganfod gartref: yn hanesion Cynan Jones o gyffuriau, mewnfudo, anobaith glan môr ac achubiaeth; nofel anhygoel a hyfryd Tessa Hadley o ddau fywyd gwahanol; trafferthion Mari Strachan a Sian Northey gyda chlwyfau a chyfrinachau’r gorffennol; pentref Mihangel Morgan sy’n fywiog ond a gaiff ei boddi; a nofel ddoniol Joe Dunthorne a osodwyd yng nghyffiniau annhebygol cymuned Abertawe.

Ac yn olaf, mae gennym dri chasgliad gan rai o’n beirdd gorau: gwaith Menna Elfyn, Paul Henry a’r cyn-Fardd Cenedlaethol Gwyneth Lewis. Caiff pob un o’r tri llyfr ar ddeg eu hyrwyddo gan Gyfnewidfa Lên Cymru mewn ffeiriau llyfrau, gwyliau llenyddol, gweithdai cyfieithu a digwyddiadau eraill yn rhyngwladol.


I ddarllen rhagor am y teitlau hyn ac i gael manylion hawliau cyfieithu, ewch i’r adrannau Silff Lyfrau a Llyfrau.

Y Diweddaraf