Awarding the Winner of Translation Challenge 2017

Gwobrwyo Enillydd Saesneg Her Gyfieithu 2017

Bydd enillydd Saesneg yr Her Gyfieithu eleni yn cael ei wobrwyo mewn digwyddiad gan Wales PEN Cymru yng Ngŵyl y Gelli, ddydd Mawrth, 30 Mai 2017 am 5yh yn y Tŷ Haf ar safle'r ŵyl.

Yr her eleni oedd cyfieithu’r gerdd gan y bardd o Dwrci küçük İskender i'r Saesneg. Y beirniad yw'r bardd a'r cyfieithydd Caroline Stockford.  Gwobrwyir y buddugol gyda £250 - yn rhoddedig gan Brifysgol Abertawe. 

Gwaith Nâzım Hikmet (1902–1963) yw'r Her Gyfieithu i'r Gymraeg eleni ac mae cyfle i gystadlu o hyd. Caiff enillydd y categori hwnnw ei gyhoeddi a’i wobrwyo yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis Awst.

Yn ogystal â thraddodi’r feirniadaeth a gwobrwyo’r enillydd Saesneg â £250 yng Ngŵyl y Gelli, bydd cyfle hefyd i wrando ar ddarlleniadau a pherfformiadau gan ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

Croeso cynnes i bawb. Gweinir gwin, diodydd meddal a danteithion rhyngwladol.

Partneriaid Her Gyfieithu 2017 yw: Cyfnewidfa Lên Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, PEN Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Lluniau

Y Diweddaraf