Bardic Staff to be awarded

Gwobrwyo'r Ffon Farddol

Wedi cystadleuaeth o'r safon uchaf wedi ei beirniadu gan y prifardd Mererid Hopwood, bydd enw enillydd Her Gyfieithu 2012 yn cael ei ddatgelu/datgelu mewn seremoni arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yr wythnos hon.

Y Gweinidog Cyllid a'r Aelod Cynulliad lleol, Jane Hutt AC,  fydd yn cyhoeddi enw'r enillydd ac yn ei gyflwyno/chyflwyno gyda Ffon Farddol, wedi ei cherfio'n arbennig ar gyfer yr achlysur.

Fe fydd y seremoni gyhoeddi yn cael ei chynnal am 11.30 fore Gwener 10 Awst 2012 ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar faes Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

Yr her eleni oedd cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg ddarn o nofel i blant gan yr awdur o Mumbai, Sampurna Chattarji. Bu beirniad yr her eleni, y Prifardd Mererid Hopwood, yn cydweithio’n agos gyda Sampurna Chattarji ar gyfieithu ei barddoniaeth a’i rhyddiaeth.

Dyma'r bedwaredd flwyddyn yn olynol i'r her gael ei gosod i hyrwyddo a dathlu cyfraniad allweddol cyfieithwyr wrth fynd â llenyddiaeth ar draws ffiniau, ac i dynnu sylw at gyfieithu llenyddol fel un o’r celfyddydau creadigol. Enillydd Her Gyfieithu Tŷ Cyfieithu Cymru 2011 oedd y bardd Hywel Griffiths. Bydd cyfieithiad gan un o enillwyr Her Gyfieithu Tŷ Cyfieithu Cymru- Oxfam 2010, Alison Leyland, yn cael ei gyhoeddi gan wasg Seren yn 2013.

Diod ysgaw a chacen ar gael i bawb yn yr achlysur.

Y Diweddaraf