Darllen y Byd - Llenyddiaeth Ryngwladol i Blant yn y Gymraeg

Darllen y Byd - Llenyddiaeth Ryngwladol i Blant yn y Gymraeg

Mae llyfrau Cymraeg gwreiddiol i blant yn wych! Mae llawer o gyfieithu ac addasu hefyd o’r Saesneg, ond beth am addasu neu gyfieithu o ieithoedd eraill y byd?

Yn sgil gwaith ar y cyd rhwng Cyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a Chyngor Llyfrau Cymru, o dan nawdd Cyngor Prydeinig Cymru, rydym wedi cynnull panel o ddarllenwyr rhyngwladol i gyflwyno argymhellion o lyfrau i blant o ieithoedd ar draws y byd i’w cyfieithu i’r Gymraeg.

Ein Panel:
1. Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru.
2. Walter Brooks, Rheolwr Addysg, Cyngor Prydeinig Cymru.
3. Valériane Leblond, dylunydd ac awdur llyfrau i blant.
4. Marta Listewnik, darlithydd prifysgol a chyfieithydd llenyddol.
5. Mohini Gupta, cyfieithydd, hwylusydd ac ymchwilydd llenyddiaeth i blant.
6. Begotxu Olaizola, athrawes, cynghorydd, ymgyrchydd a chyfieithydd.


Cadeirir gan Elin Haf Gruffydd Jones a Cari Lake, Mercator, Cyfnewidfa Lên Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
 

 

Y Diweddaraf