Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Frankfurt 2013

Edrychwn ymlaen at Ffair Lyfrau Frankfurt yn hwyrach yn yr hydref lle bydd Brazil yn wlad wadd eleni. Bydd y ffair yn cael ei chynnal o'r 9fed i'r 13eg o Hydref. Byddwn â phresenoldeb yn y ganolfan Weltempfang, Neuadd 5.0.

Byddwn hefyd yn cyfrannu i drafodaeth banel ar hyrwyddo cyfieithu llenyddiaeth ar stondin Yr Ariannin ar y pnawn Iau. 

Lluniau

Y Diweddaraf