Her Gyfieithu 2019 at the National Eisteddfod

Seremoni Wobrwyo’r Her Gyfieithu 2019 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cynhelir ein digwyddiad arbennig yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Conwy eleni i ddathlu enillydd yr Her Gyfieithu 2019.

Yr her eleni oedd cyfieithu dwy gerdd gan y bardd Pwyleg, Julia Fiedorczuk.

Byddwn yn cyhoeddi’r cyfieithiad buddugol mewn seremoni ym mhabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar yr 8fed o Awst am 3 o’r gloch. Bydd y beirniad, Dr Aled Llion Jones, yn rhoi ei feirniadaeth ac yn annerch yr enillydd, a fydd yn derbyn gwobr o £200 yn ogystal â’r Ffon yr Her Gyfieithu, rhoddedig gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Cyhoeddir y cyfieithiad buddugol a’r feirniadaeth ar wefan O’r Pedwar Gwynt ar y diwrnod.

Bydd diodydd a danteithion Pwylaidd a chroeso i bawb!

Y Diweddaraf