Pontydd Ieithyddol

Translating Minority Languages, Bridge Language Translation
17eg o Ebrill 2012, 11.30am - 12.30pm, Literary Translation Centre, London Book Fair

Trefnir gan Gyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, Words Without Borders a chonsortiwm Canolfan Gyfieithu Llenyddol Ffair Lyfrau Llundain.

Mae ieithoedd mawr megis Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg a llond dwrn o ieithoedd eraill yn dal i ddominyddu'r llyfrau llenyddol a gyhoeddir ym Mhrydain. Dyma'r ieithoedd sydd yn cael eu dysgu fel ail iaith fel arfer, ac o ganlyniad, dyma'r ieithoedd mae golygyddion comisiwn fwyaf tebygol o fedru eu darllen.

Beth yw'r anhawsterau wrth gyfieithu felly o ieithoedd llai amlwg, sydd efallai'n cael eu siarad gan nifer fawr iawn o bobl fel iaith gyntaf, ond ddim yn cael eu dysgu yn aml iawn fel ail iaith, yn enwedig mewn canolfannau cyhoeddi rhyngwladol? A oes angen mwy o ffyrdd i gyrraedd at y llenyddiaethau hyn, mwy o hyfforddiant i gyfieithwyr a mwy o wybodaeth?

Mae gweithiau llenyddol sydd wedi eu hysgrifennu mewn iaith llai amlwg - yn Ewrop a thu hwnt - yn aml yn cael eu cyfieithu trwy ddefnydd iaith bontio neu trwy gydweithio - ydi hyn yn ateb y dylem ei groesawu, neu, fel mae rhai yn dadlau, a ddylid ei osgoi ar bob cyfrif?

Bydd y drafodaeth yn cael ei chadeirio gan Daniel Hahn (BCLT, Cymdeithas Gyfieithwyr Prydain) gyda Sampurna Chattarji (bardd, India), Gabriel Rosenstock (bardd, cyfieithydd, Iwerddon), Christopher Meredith (cyfieithydd ac Athro Ysgrifennu Creadigol, Cymru) a Clive Boutle (Cyhoeddwyr Francis Boutle, Prydain).

Lluniau

Y Diweddaraf