Launch of Ulysses’ Shelter

Lansiad swyddogol ULYSSES' SHELTER

Ar ddydd Sul 2il o Chwefror, buodd y Gyfnewidfa a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau i’r ynys Mljet, Croatia ar gyfer lansiad o’r prosiect ULYSSES’ SHELTER.

Roedd cynrychiolwyr o’r partneriaid i gyd yn bresennol, sef Milica Joksimović o Krokodil (Serbia), Thanos Gogos o Thraka (Gwlad Groeg), Nataša Čebular a Maja Kavzar Hudej o Slovene Writers’ Association (Slofenia), Ivan Srsen a Matko Abramic o Sandorf (Croatia), a Cari Lake yn cynrychioli'r Gyfnewidfa/Llenyddiaeth Ar draws Ffiniau o Gymru.

Cynhaliwyd cyflwyniad gan Sandorf a oedd yn cynnwys y partneriaid, Staša Aras o’r Art Workshop Lazareti yn Dubrovnik, a’r ddau breswyliwr cyntaf yr ynys.

Cawsom ddarlleniad gan un o’r beirdd a gymerodd ran yn y rhaglen llynedd, Thanos Gogos, yn ogystal â sgwrs gyda’r beirdd Groegaidd Dimitros Karakitsos a Thomas Tsalapatis a fydd yn preswylio ar yr ynys tan Chwefror 14eg. Arweiniwyd y sgwrs rhwng y beirdd gan y bardd Croataidd Marija Dejanović.

Y Diweddaraf