Wales Literature Exchange at London Book Fair

Cyfnewidfa Len Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm.  Y Gwledydd Baltig, Estonia, Latfia a Lithiwania, yw canolbwynt y farchnad eleni, gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y gwledydd a chynyddu ymwybyddiaeth o’u traddodiadau llenyddol hir.

Fe fydd gan Gymru stondin (Stondin 5C129) yn y ffair eleni a fydd yn arddangos y cyfrolau a'r awduron Cymraeg a Saseneg gorau o Gymru.  Cydlynnir y stondin gan saith sefydliad:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru;
 • Cyngor Prydeinig Cymru;
 • Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau;
 • Llenyddiaeth Cymru;
 • Cyfnewidfa Lên Cymru;
 • Wales PEN Cymru;
 • Cyngor Llyfrau Cymru.

Fe fydd cynrychiolwyr o Gyfnewidfa Lên Cymru yn cyfarfod cyhoeddwyr, cynrychiolwyr awduron a chyfieithwyr, gan gyflwyno Silff Lyfrau 2017 -2018 - ein detholiad blynyddol o lyfrau a argymhellir gan y Gyfnewidfa ar gyfer cyfieithu dramor. 

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn dathlu ugain mlynedd gyda derbyniadar stondin Cymru, ddydd Mercher, 11 Ebrill 2018, am 5yh. Rydym yn dathlu ar y cyd â Parthian Books sy'n dathlu troi'n 25 gyda rhestr o deitlau gwreiddiol a chyfieithiadau, a Head & Heart Book design sy'n troi'n bedair eleni.

I drefnu cyfarfod gyda Cyfnewidfa Lên Cymru yn ystod y ffair, cysylltwch â Mari Siôn: mas31@aber.ac.uk


Rhai digwyddiadau yn ymwneud â Chymru yn y Ffair Lyfrau

Wales and Scotland – Indigenous Languages of the UK in Contemporary Literature
Dydd Mercher, 11 Ebrill, 11.30am – 12.30pm, Literary Translation Centre

Dewch i archwilio’r heriau a’r cyfleoedd i ysgrifennu a chyfieithu rhai o leisiau Ynysoedd Prydain, yn cynnwys Gwyddeleg, Cymraeg a Gaeleg yr Alban. Bydd y panelwyr yn archwilio dwyieithrwydd, pwysigrwydd iaith a chyfieithu yng nghyd-destun y DU a’r amrywiaeth o leisiau sydd yn llenyddiaeth gyfoes y DU.

Aelodau’r panel drafod fydd:

 • Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru (cadeirydd)
 • Alys Conran;
 • Siân Northey;
 • Angus Peter Campbell;
 • James Robertson.

Rhagor o wybodaeth yma


Interpreting Cultures: Russia, Europe and the West
Dydd Mercher, 11 Ebrill, 2.30 – 3.30, The Cross-Cultural Hub

Ar y panel yn trafod y cyfleoedd a’r heriau i ysgrifennu i, ac o, ieithoedd gwahanol, fydd:

 • Menna Elfyn;
 • Andrei Ivanov;
 • Rein Raud;
 • Sergejs Timofejevs;
 • Sasha Dugdale;

Rhagor o wybodaeth yma.


Wales and the New Magic Realism in Children’s Publishing
Dydd Mercher, 11 Ebrill, 4pm – 5pm, Children’s Hub

Dewch i gael golwg newydd ar lenyddiaeth plant yng Nghymru, ac i ddysgu mwy am bwysigrwydd lleisiau cynhenid mewn cyhoeddiadau i blant.

Aelodau’r panel drafod fydd:

 • Penny Thomas, Firefly Press (Cadeirydd);
 • Eloise Williams;
 • Bethan Gwanas;
 • Catherine Fisher;
 • Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth yma.


Cyfieithu Cymru, Darllen y Byd
Dydd Mercher, 11 Ebrill, 5pm, Stondin Cymru (5C129)

Cyfnewidf Lên Cymru yn dathlu 20 mlynedd!

Fe'ch gwahoddir yn wresog i ddathlu 20 mlynedd o Gyfnewidfa Lên Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain 2018.

Dewch i godi gwydriad o win i'r Gyfnewidfa Lên ac i'n llenyddiaeth, awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr.

Rydym yn dathlu ar y cyd â Parthian Books sy'n dathlu troi'n 25 gyda rhestr o deitlau gwreiddiol a chyfieithiadau, a Head & Heart Boo Design sy'n troi'n bedair eleni.

Y Diweddaraf