London Book Fair, 10–12 April 2018

Ffair Lyfrau Llundain, 10–12 Ebrill 2018

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm.

Cynhelir y Ffair yn flynyddol, ac mae dros 25,000 o gyhoeddwyr proffesiynol yn dod i Lundain yn ystod yr wythnos i ddysgu, i rwydweithio ac i gychwyn eu blwyddyn busnes. 

Y Gwledydd Baltig, Estonia, Latfia a Lithiwania, yw canolbwynt y farchnad eleni, gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi deinamig y gwledydd a chynyddu ymwybyddiaeth o’u traddodiadau llenyddol hir.

Fe fydd gan Y Gyfnewidfa bresenoldeb yn y Ganolfan Gyfieithu Llenyddol. Yn ystod y ffair fe fyddwn yn cyfarfod â chynrychiolwyr awduron, cyhoeddwyr, a chyfieithwyr gan hyrwyddo Silff Lyfrau 2017–2018, ein detholiad blynyddol o lyfrau a argymhellir gan y Gyfnewidfa ar gyfer cyfieithu dramor.

I drefnu cyfarfod gyda Cyfnewidfa Lên Cymru yn ystod y ffair, cysylltwch â Mari Siôn: mas31@aber.ac.uk

Y Diweddaraf