London Book Fair 2014

Ffair Lyfrau Llundain 2014

Fe fydd gan Y Gyfnewidfa fwrdd yng Nghanolfan Gyfieithu Llenyddiaeth Ffair Lyfrau Llundain rhwng Ebrill 8fed-10fed.  Yno, fe fyddwn yn cyfarfod cynrychiolwyr awduron, cyhoeddwyr, a chyfieithwyr, tra hefyd yn cynorthwyo gyda rhaglen o ddigwyddiadau’r ganolfan yn ein rôl fel un o bartneriaid consortiwm y Ganolfan Gyfieithu Lenyddol.

Mae’r Ganolfan Gyfieithu Lenyddol wedi sefydlu ei hun bellach fel canolfan boblogaidd a llwyddiannus ar gyfer hyrwyddo a  thynnu sylw at y gelfyddyd o gyfieithu llenyddol yn y DG a thramor. Gan ddod a chyfieithwyr, golygyddion, myfyrwyr ac awduron ynghyd mewn un gofod ceir cyfle gwych i rwydweithio, trafod a mynychu seminarau amrywiol ar gyfieithu llenyddol.

O ddiddordeb arbennig i ddilynwyr Schwob mae digwyddiad ddydd Mercher, Ebrill 9fed am 15:30 ble bydd Daniel Hahn yn cyfweld Oliver Ready a Patrick McGuinness ar yr hyn mae’n ei olygu i gyfieithu clasur modern, yng nghwmni John Siciliano o Penguin Classics UK a Alexandra Koch, Prif Olygydd Schwob.

Mae Daniel Hahn yn awdur, golygydd a chyfieithydd dros ddeugain o gyfrolau (o’r Portiwgaleg, Sbaeneg a’r Ffrangeg), ac yn gyfarwyddwr cenedlaethol the British Centre for Literary Translation. Mae Patrick McGuinness yn Athro mewn Ffrangeg ym Mhrifysgol Rhydychen.  Roedd ei nofel gyntaf, The Last Hundred Days (Seren) ar restr hir Gwobr Man Booker yn 2011. Seizing Places: Hélène Dorion (Arc) yw ei gyfeithiad diweddaraf, tra cyhoeddwyd Other People’s Countries: A Journey into Memory gan Cape yn Chwefror 2014.  Mae Oliver Ready yn Gymrawd Ymchwil mewn Cymdeithas a Diwylliant Rwsia yng Ngholeg St. Antony, Rhydychen.  Mae’n gweithio ar hyn o bryd ar gyfieithiad newydd o Crime and Punishment gan Dostoevksy. Mae’n Olygydd Ymgynghorol Rwsia a Canol Ddwyrain Ewrop y Times Literary Supplement.  Mae Alexandra Koch yn Brif Olygydd Schwob, wedi ei leoli gyda Sefydliad Llenyddiaeth yr Iseldiroedd (Dutch Foundation for Literature).

Fe fydd Siân Melangell Dafydd hefyd yn ymddangos yn y ffair, drwy gyfrannu at drafodaeth A Modern Marriage:literary translation and creative writing, am 11.30yb ddydd Iau, Ebrill 10fed gyda Maureen Freely, Llywydd newydd English PEN.

Lluniau

Y Diweddaraf