Matthew Francis shortlisted for the Ted Hughes Award

Matthew Francis ar restr fer gwobr Ted Hughes

Mae’r bardd Matthew Francis wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Ted Hughes am waith newydd mewn barddoniaeth, gyda’i gyfrol The Mabinogi (Faber & Faber). 

Detholwyd y rhestr fer gan y beirniad Gillian Allnutt, Sally Beamish a Lemn Sissay yn dilyn derbyn enwebiadau gan aelodau The Poetry Society yn ogystal â’r Poetry Book Society.

Nod gwobr Ted Hughes yw cydnabod gwaith barddonol arbennig a thynnu sylw at y cyfraniad y mae beirdd yn eu wneud i fywyd diwylliannol.  Mae’r wobr o £5,000 yn rhoddedig gan y bardd Carol Ann Duffy, wedi ariannu drwy’r nawdd blynyddol y mae’r Bardd Llawryfog yn ei dderbyn yn draddodiadol.

Cyhoeddir enw enillydd Gwobr Ted Hughes ar 28 Mawrth 2018.

Rhestr fer 2017 Gwobr Ted Hughes

  • Jay Bernard am Surge: Side A (Speaking Volumes);
  • Caroline Bird am In These Days of Prohibition (Carcanet);
  • Kayo Chingonyi am Kumukanda (Chatto)
  • 
Inua Ellams am #afterhours (Nine Arches Press);
  • Matthew Francis am The Mabinogi (Faber & Faber);
  • Antony Owen am The Nagasaki Elder (V Press);
  • Greta Stoddart am Who’s There? (BBC Radio).

Detholwyd The Mabinogi gan Matthew Francis i Silff Lyfrau 2017 - 2018 Cyfnewidfa Lên Cymru, ein detholiad blynyddol o lyfrau a argymhellir ar gyfer cyfieithu dramor.

Darllenwch fwy am y gyfrol yma.

Y Diweddaraf