Bydoedd Yr India

Bydoedd Yr India: darlith ryngweithiol arbennig gan Ned Thomas ar ysgrifennu a chyfieithu Bydoedd ar gyfer y farchnad lyfrau yn Yr India 

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor | 6 yr hwyr ar nos Lun y 10fed o Fedi, 2012

Bydd y Gyfnewidfa yn cynnal darlith arbennig yng nghyd-destun cynhadledd ar gyfieithu ym Mhrifysgol Bangor, fis Medi.

Mae 'Cyfieithu mewn diwylliant di-wladwriaeth: safbwyntiau o Gymru' yn gynhadledd sy'n cael ei threfnu fel rhan o brosiect a gyllidir gan yr AHRC. Un o amcanion y prosiect yw sefydlu rhwydwaith gydweithredol yng Nghymru o ymchwilwyr, hyfforddwyr, ymarferwyr a gwneuthurwyr polisi ym maes cyfieithu. Mae'n rhoi llwyfan i ymchwil ar theori ac ymarfer mewn cyfieithu, gan edrych yn benodol ar y cyd-destun Cymreig a chyfrannu'r un pryd at drafodaethau ehangach yn ymwneud â chyfieithu mewn amrywiol ddiwylliannau. 

Wrth wraidd y rhwydwaith hefyd mae cydnabyddiaeth gyffredinol bod angen i unrhyw ddealltwriaeth o Gymru, yn hanesyddol ac yn y cyfnod cyfoes, roi mwy o sylw i faterion yn ymwneud â chyfieithu, rhywbeth nas ystyriwyd bob amser y tu hwnt i faes iaith a pholisi diwylliannol. 

Arweinir y rhwydwaith gan Dr Helena Miguélez-Carballeira ac mae’n tynnu ynghyd academyddion eraill a myfyrwyr PhD yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor, Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd,  Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru.

Enillodd Bydoedd gan Ned Thomas wobr Llyfr y Flwyddyn 2011 ac mae wrthi'n cael ei chyfieithu i'r Saesneg a'r Bengali. Mae'n un o gyfrolau Cwpwrdd Llyfrau'r Gyfnewidfa.

Y Diweddaraf