Paul Henry yn myfyrio ar weithdy amlieithog

Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi recordiad byr a wnaed gan Twm Morys yn ystod ein gweithdy amlieithog fis Hydref, a gynhaliwyd fel rhan o Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol gyntaf Gogledd Cymru. Yn y cyfamser, gallwch ddarllen myfyrdodau Paul Henry ar ei wythnos yn Nhŷ Newydd yma a phori drwy luniau o’r arddangosfa’r Fferyllfa Eiriau gan Morten Søndergaard; wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg, a gomisiynwyd gan y Gyfnewidfa: Y Fferyllfa Eiriau gan Twm Morys. Arddangoswyd y gosodiad yn Amgueddfa Bangor a churadwyd ef gan Diane Bailey yn Siop Lyfrau Galeri Penrallt, Machynlleth.

Lluniau

Y Diweddaraf